Sellelt lehelt leiate Täienduskeskuse poolt pakutavate koolituste õppekavad.
Täienduskeskus on koondnimi ettevõtetele: TK Täienduskeskus OÜ, Täienduskeskus MTÜ, Täiskasvanute Täienduskeskus OÜ.
Vajadusel on koolituse juures lisamärge * viitega koostööle Täienduskeskuse ettevõttele.
* märke puudmisel korraldab koolitust TK Täienduskeskus OÜ.
Kõik õppekavad on Täienduskeskus´e intellektuaalne omand. Sellele tuginedes ei ole lubatud ilma Täienduskeskus´e  juhatuse liikme nõusolekuta õppekavasid misiganes viisil kopeerida, talletada, paljundada.

Õppekavade juures olevad koolitajad; koolitust läbiviiva koolitaja kvalifikatsioon on lisaks toodud välja koolituskalendris oleva koolituse  juures.

Töötervihoiu ja -kaitse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolituse õppekava (24 ak)
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava (Kristel Viire 1 päev)
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava (Kristel Viire 2 päev)
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava (Kristel Viire 3 päev)
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava (Natalia Andreitšenko 1 päev)
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava (Natalia Andreitšenko 2 päev)
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava (Natalia Andreitšenko 3 päev)
Töötervishoiu koolitus korteriühistu liikmetele koolituse õppekava
Haridusasutuse tööohutuse koolituse õppekava
Raskuste käsitsi teisaldamise ohutuse koolituse õppekava
Riskianalüüsi koostamise koolituse õppekava
Töökeskkonna bioloogiline oht (sealhulgas koroonarisk). Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Kaitsevahendid. Isikuandmete kaitse. (õppekava)
Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõppe koolituse õppekava (8 ak)
Kemikaaliohutuse õppekava (6 ak)
Tervishoiuasutuse kemikaaliohutuse koolituse õppekavatootukassa_taienduskeskus
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava
Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus
Tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku koolituse õppekava
Tuletöö tegemise koolituse õppekava
Kõrgustel töötamine kuni 30 meetrit õppekava (4 akadeemilist tundi)
Kõrgustel töötamine kuni 30 meetrit õppekava (5 akadeemilist tundi)
Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale koolituse õppekava
Abiõpetajatele ning toidujagajatele suunatud toiduhügieeni koolituse õppekava
Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused. Koolituse õppekava
Intensiivne kriisireguleerimise baaskoolituse õppekava
Kiirgusohutuse väljaõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale
Kiirgusohutuse täiendõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale
Kiirgusohutuse spetsialisti esmakoolituse õppekava
Kiirgusohutuse spetsialisti täiendkoolituse õppekava
Kiirgustöötajate kiirgusohutusalase koolituse õppekava
Töökeskkonna ergonoomika koolituse õppekava
Kuidas valida parimaid ergonoomikavahendeid hoolekandeasutuses? koolituse õppekava
Isikukaitsevahendite kasutamise koolituse õppekava

Meditsiini õppekavarühma kuuluvad koolitused
Esmaabi väljaõppe koolituse õppekava
Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava
Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava hambaraviasutuse töötajatele
Esmane erakorraline abi – esmaabi täiendõppe õppekava perearstidele

Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühma kuuluvad koolitusedtootukassa_taienduskeskus
Ergonoomika koolituse õppekava
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (96 ak)
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (94 ak)
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (42 ak)
Hooldustöötaja koolitus koos praktikaga õppekava (246 ak)
Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses koolituse õppekava
Psüühikahäirega eaka toimetuleku toetamise koolituse õppekava
Patsiendi pesemine – koolitus hooldustöötajale õppekava
Ravimiõpetus hooldustöötajale – koolituse õppekava
Patsiendi haava hooldus ning hooldus püsikaateetriga koolituse õppekava
Olulised teadmised inimese seksuaalkäitumisest koolituse õppekava (6 ak)
Kuidas toetada surijat ja tema lähedasi leinas? koolitus hooldustöötajale õppekava
Suhtlemine erinevate probleemidega inimestega hooldustöös koolituse õppekava
Tegevusjuhendaja täienduskoolitus tööks äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega õppekava (56 ak)
Hooldekodu toa hoolduskoristuse koolituse õppekava
Hooldus erinevate nakkushaiguste korral hooldustöös koolituse õppekava
Kuidas ennast hoida ja läbipõlemist ennetada hooldustöös? koolituse õppekava
Lamatiste ja nahapõletike ennetamine, tekkepõhjus ning hooldustoimingud koolituse õppekava

Transporditeenuste õppekavarühma kuuluvad koolitused
Vähese kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava
Kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava
Troppija koolituse õppekava
Troppija koolituse õppekava (2)
Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolituse õppekava (8 ak)
Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolituse õppekava (10 ak)

Isikuarengu õppekavarühma kuuluvad koolitused
Suhtlemine keerulise patsiendiga koolituse õppekava
Stressijuhtimine ja eneseregulatsiooni koolituse õppekava
Klienditeeninduse põhitõdede koolituse õppekava
Vaimse tervise probleemide märkamine ja esmane sekkumine hoolekandeasutuses – õppekava
Vaimse tervise probeemide märkamine ja esmane sekkumine haridusasutuses – õppekava
Ajaplaneerimise õppekava
Suhtlemine – Kuidas tulla paremini toime keerulistes olukordades? koolituse õppekava

Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma kuuluvad koolitused
Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? koolituse õppekava
Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel koolituse õppekava
Kiusamine. Kuidas sellega toime tulla? koolituse õppekava
Kriisis laps – mida märgata ning kuidas toetada? koolitus vene keeles õppekava
Hädaolukordade lahendamine koolis koolituse õppekava
Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolituse õppekava
Kriiside lahendamine hoolekandeasutustes koolituse õppekava
Kriisis laps – mida märgata ja kuidas toetada? koolituse õppekava
Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamine kutsehariduskeskuses

Kasvatusteaduse õppekavarühma kuuluvad koolitused
Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine koolituse õppekava

Juhtimine ja halduse õppekavarühma kuuluvad koolitused
Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar õppekava
Finantsotsused tootmises koolituse õppekava
Kas ja millised kindlustused on äriühingule vajalikud: kindlustusõiguse praktilisi probleeme ettevõtluses õppekava
Töölepingutega seotud vaidlused ja nende ennetamine koolituse õppekava

Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma kuuluvad koolitused
Tellingutel töötamise koolituse õppekava
Kogemusega tellingute paigaldaja ja demonteerija õppekava (5 akadeemilist tundi)
Ehitusobjekti koordinaatori koolituse õppekava
Töötamine kõrgustes erinevate tõstemehhanismidega koolituse õppekava

Arvutikasutuse õppekavarühma kuuluvad koolitused
Tabelarvutusprogramm Excel algajatele koolituse õppekava
Arvutikasutamise igapäevaoskused koolituse õppekava

Teraapia ja taastusravi õppekavarühma kuuluvad koolitused
Klassikalise massaaži ABC koolituse õppekava
Laavakivi massaažikursuse õppekava