Sellelt lehelt leiate Täienduskeskuse poolt pakutavate koolituste õppekavad.
Koolituse läbiviija koolitaja kvalifikatsioon on lisaks toodud välja koolituskalendris oleva koolituse  juures.

Töötervihoiu ja -kaitse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Esmaabi väljaõppe koolituse õppekava
Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava
Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava hambaraviasutuse töötajatele
Esmane erakorraline abi – esmaabi täiendõppe õppekava perearstidele
Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolituse õppekava
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava
Töötervishoiu koolitus korteriühistu liikmetele koolituse õppekava
Haridusasutuse tööohutuse koolituse õppekava
Raskuste käsitsi teisaldamise ohutuse koolituse õppekava
Riskianalüüsi koostamise koolituse õppekava
Töökeskkonna bioloogiline oht (sealhulgas koroonarisk). Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Kaitsevahendid. Isikuandmete kaitse. (õppekava)
Kemikaaliohutuse koolituse õppekava
Kemikaaliohutuse koolituse õppekava (4 ak)
Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõppe koolituse õppekava
Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõppe koolituse õppekava 2
Tervishoiuasutuse kemikaaliohutuse koolituse õppekavatootukassa_taienduskeskus
Kemikaaliohutus: teooriast praktikani õppekava
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava
Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus
Tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku koolituse õppekava
Tuletöö tegemise koolituse õppekava
Kõrgustes töötamine õppekava
Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale koolituse õppekava
Abiõpetajatele ning toidujagajatele suunatud toiduhügieeni koolituse õppekava
Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused. Koolituse õppekava
Intensiivne kriisireguleerimise baaskoolituse õppekava
Kiirgusohutuse väljaõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale
Kiirgusohutuse täiendõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale
Kiirgusohutuse spetsialisti esmakoolituse õppekava
Kiirgusohutuse spetsialisti täiendkoolituse õppekava
Kiirgustöötajate kiirgusohutusalase koolituse õppekava
Töökeskkonna ergonoomika koolituse õppekava
Kuidas valida parimaid ergonoomikavahendeid hoolekandeasutuses? koolituse õppekava
Isikukaitsevahendite kasutamise koolituse õppekava

Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühma kuuluvad koolitusedtootukassa_taienduskeskus
Ergonoomika koolituse õppekava
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (96 ak)
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (94 ak)
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (131 ak)
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (42 ak)
Hooldustöötaja koolituse õppekava (242 ak)
Hooldustöötaja koolitus koos praktikaga õppekava (246 ak)
Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses koolituse õppekava
Psüühikahäirega eaka toimetuleku toetamise koolituse õppekava
Patsiendi pesemine – koolitus hooldustöötajale õppekava
Ravimiõpetus hooldustöötajale – koolituse õppekava
Patsiendi haava hooldus ning hooldus püsikaateetriga koolituse õppekava
Olulised teadmised inimese seksuaalkäitumisest koolituse õppekava
Kuidas toetada surijat ja tema lähedasi leinas? koolitus hooldustöötajale õppekava
Suhtlemine erinevate probleemidega inimestega hooldustöös koolituse õppekava

Transporditeenuste õppekavarühma kuuluvad koolitused
Vähese kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava
Kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava
Troppija koolituse õppekava
Troppija koolituse õppekava (2)
Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolituse õppekava

Isikuarengu õppekavarühma kuuluvad koolitused
Hädaolukordade lahendamine koolis koolituse õppekava
Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolituse õppekava
Kriiside lahendamine hoolekandeasutustes koolituse õppekava
Kriisis laps – mida märgata ja kuidas toetada? koolituse õppekava
Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamine kutsehariduskeskuses
Suhtlemine keerulise patsiendiga koolituse õppekava
Stressijuhtimine ja eneseregulatsiooni koolituse õppekava
Klienditeeninduse põhitõdede koolituse õppekava
Vaimse tervise probleemide märkamine ja esmane sekkumine – õppekava
Ajaplaneerimise õppekava

Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma kuuluvad koolitused
Tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koolituse õppekava
Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? koolituse õppekava
Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel koolituse õppekava
Kiusamine. Kuidas sellega toime tulla? koolituse õppekava

Kasvatusteaduse õppekavarühma kuuluvad koolitused
Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine koolituse õppekava

Juhtimine ja halduse õppekavarühma kuuluvad koolitused
Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar õppekava
Finantsotsused tootmises koolituse õppekava
Kas ja millised kindlustused on äriühingule vajalikud: kindlustusõiguse praktilisi probleeme ettevõtluses õppekava

Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma kuuluvad koolitused
Tellingutel töötamise koolituse õppekava
Ehitusobjekti koordinaatori koolituse õppekava

Arvutikasutuse õppekavarühma kuuluvad koolitused
Tabelarvutusprogramm Excel algajatele koolituse õppekava
Arvutikasutamise igapäevaoskused koolituse õppekava

Teraapia ja taastusravi õppekavarühma kuuluvad koolitused
Massaažikursus algajatele koolituse õppekava
Laavakivi massaažikursuse õppekava