Sellelt lehelt leiate Täienduskeskuse poolt pakutavate avalike koolituste õppekavad.
Koolituse läbiviija koolitaja kvalifikatsioon on lisaks toodud välja koolituskalendris oleva koolituse  juures.

Töötervihoiu ja -kaitse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Esmaabi väljaõppe koolituse õppekava

Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava

Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava hambaraviasutuse töötajatele

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolituse õppekava

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava

Haridusasutuse tööohutuse koolituse õppekava

Riskianalüüsi koostamise koolituse õppekava

Kemikaaliohutuse koolituse õppekava

Kemikaaliohutuse koolituse õppekava (4 ak)

Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõppe koolituse õppekava

Tervishoiuasutuse kemikaaliohutuse koolituse õppekava

Kemikaaliohutus: teooriast praktikani õppekava

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava

Tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku koolituse õppekava

Ohutu evakuatsiooni eest vastutava isiku koolituse õppekava

Tuletöö tegemise koolituse õppekava

Kõrgustes töötamine õppekava

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale koolituse õppekava

Abiõpetajatele ning toidujagajatele suunatud toiduhügieeni koolituse õppekava

Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused. Koolituse õppekava

Stressijuhtimine ja eneseregulatsiooni koolituse õppekava

Intensiivne kriisireguleerimise baaskoolituse õppekava

Kiirgusohutuse väljaõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale

Kiirgusohutuse täiendõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale

Kiirgusohutuse spetsialisti esmakoolituse õppekava

Kiirgusohutuse spetsialisti täiendkoolituse õppekava

Kiirgustöötajate kiirgusohutusalase koolituse õppekava

 

Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühma kuuluvad koolitused

Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (80 ak)

Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (131 ak)

Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (42 ak)

Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses koolituse õppekava

 

Transporditeenuste õppekavarühma kuuluvad koolitused

Vähese kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava

Kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava

Troppija koolituse õppekava

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolituse õppekava

 

Isikuarengu õppekavarühma kuuluvad koolitused

Hädaolukordade lahendamine koolis koolituse õppekava

Kriisiks valmis – praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolituse õppekava

Kriiside lahendamine hoolekandeasutustes koolituse õppekava

Suhtlemine keerulise patsiendiga koolituse õppekava

Klienditeeninduse põhitõdede koolituse õppekava

Ajaplaneerimise õppekava

Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma kuuluvad koolitused

Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? koolituse õppekava

Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel koolituse õppekava

Kiusamine. Kuidas sellega toime tulla? koolituse õppekava

 

Kasvatusteaduse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine koolituse õppekava

 

Juhtimine ja halduse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar õppekava

Finantsotsused tootmises koolituse õppekava

 

Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma kuuluvad koolitused

Tellingutel töötamise koolituse õppekava

Ehitusobjekti koordinaatori koolituse õppekava

 

Arvutikasutuse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Tabelarvutusprogramm Excel algajatele koolituse õppekava

Arvutikasutamise igapäevaoskused koolituse õppekava