Sellelt lehelt leiate Täienduskeskuse poolt pakutavate avalike koolituste õppekavad.
Koolituse läbiviija koolitaja kvalifikatsioon on lisaks toodud välja kalendris oleva koolituse  juures.

Töötervihoiu ja -kaitse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Esmaabi väljaõppe koolituse õppekava

Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava

Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava hambaraviasutuse töötajatele

Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolituse õppekava

Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava

Kemikaaliohutuse koolituse õppekava

Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõppe koolituse õppekava

Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava

Tuletöö tegemise koolituse õppekava

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale koolituse õppekava

Abiõpetajatele ning toidujagajatele suunatud toiduhügieeni koolituse õppekava

Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused. Koolituse õppekava

Stressijuhtimine ja eneseregulatsiooni koolituse õppekava

Kiirgusohutuse väljaõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale

Kiirgusohutuse täiendõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale

Kiirgusohutuse spetsialisti esmakoolituse õppekava

Kiirgusohutuse spetsialisti täiendkoolituse õppekava

Kiirgustöötajate kiirgusohutusalase koolituse õppekava

 

Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (80 ak)

Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (34 ak)

Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses koolituse õppekava

 

Transporditeenuste õppekavarühma kuuluvad koolitused

 

Vähese kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava

Kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava

Troppija koolituse õppekava

Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolituse õppekava

 

Isikuarengu õppekavarühma kuuluvad koolitused

Hädaolukordade lahendamine koolis koolituse õppekava

 

Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma kuuluvad koolitused

Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? koolituse õppekava

Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel koolituse õppekava

Kiusamine. Kuidas sellega toime tulla? koolituse õppekava

 

Kasvatusteaduse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine koolituse õppekava

 

Juhtimine ja halduse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar õppekava

 

Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma kuuluvad koolitused

Tellingutel töötamise koolituse õppekava

Ehitusobjekti koordinaatori koolituse õppekava