Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Ravimiõpetus hooldustöötajale

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:  Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (B.2.1.8)

Õppe eesmärk: anda olulised teadmised ravimivormide, manusetamise ja ohtude kohta hooldustöötaja tööülesannetes.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab ravimivorme ja ravimite manustamise eripärasid.
  • Saab ülevaate ravimitega seotud ohtudest

Koolituse sihtgrupp: Hooldustöötajad, koduhooldust pakkuvad hooldustöötajad ja teised teemast huvitatud

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni olemasolu ning hea interneti kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Veebikoolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kasutada kõiki võimalusi õppe läbimiseks.

Õppevahendid: ravimitega seotud erinevad töövahendid koolitaja poolt

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9:00 kuni 12:15, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

  • Erinevad ravimivormid
  • Millised juhised on ravimite poolitamiseks?
  • Erinevate ravimite koostoimed
  • Ravimite manustamise juhis

Õppemeetodid: Loeng, töövahendite harjutused, diskusioon, õppevideode vaatamine

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse õppijale e-kirjaga.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine täies mahus auditoorsetes tundides.
Õpiväljundite kontroll toimub valikvastustega testi sooritamisega.

Hindamismeetod:
1) Valikvastustega test (koosneb 10 valikvastustega küsimusest). Positiivne tulemus on, kui õigeid vastuseid on vähemalt 70% ulatuses.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on teinud testi positiivsele tulemusele (õigeid vastuseid on 70%). On saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Koolitaja: Taimi Taimalu töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus õena. On töötanud hooldajana. Lisaks õpetab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On Eesti Õdede Liidu liige. Tervishoiutöötajate registrinumber N08776.

Õppekava on kinnitatud: 18.05.2021
Õppekava on muudetud: 02.06.2022