Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Töökeskkonna ergonoomika

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised tervist ja rühti hoidvatest ergonoomikavõtetest kontoris töötamisel.

Õpiväljundid:

  • Teab ergonoomika erinevaid mõisteid, sisu ning tähtsust
  • Saab ülevaate erinevatest ergonoomikavõtetest töökohal
  • Saab kaasa tööriistad ergonoomika erinevatest harjutustest

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on suunatud inimestele kes töötavad sundasendis, töökohad on kontoris, tööstusettevõtetes, tootmisettevõtetes jne.

Õppe alustamise tingimus: Koolituse läbiviidava keele oskus

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus võib toimuda kontaktõppena või veebikoolitusena.
1) Kontaktõpe – Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga.
2) Veebikoolitus – koolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab kõiki õppemeetodeid kasutada teadmiste saamiseks.

Õppevahendid: Praktiliste ergonoomika ülesannet sooritamiseks vajaminevad vahendid.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

Koolitusel läbitavad teemad:

  • Ergonoomika – erinevad tähendused
  • Ergonoomikavõtete teadlik kasutamine töökohal
  • Millega saab igaüks ise enda tervist toetada
  • Erinevad tööasendid – plussid/miinused
  • Kuidas muuta töökoht: töölaud, töötool ja sinna juurdekuuluv endale mugavamaks
  • Tervist hoidvad ja toetavad harjutused

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: Koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse või saadetakse digitaalselt õppijatele enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Praktiliste ülesannete sooritamine ja tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud praktilised ülesanded. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitajate kvalifikatsioon:
Jaanika Käsper on õppinud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Töökeskkond on Jaanika jaoks südamelähedane teema, olles läbinud antud alal erinevaid täienduskoolitusi. Aastaid jagab Jaanika oma kogemusi egonoomiliste töövahendite õigeks kasutamiseks. 2021.a. täiendas oma teadmisi töökeskkonnaalaselt ning talle väljastati töökeskkonna spetsialisti pädevustunnistus.  Lisaks on omandanud massööri eriala. Jaanika on töötanud massöörina 2016-2019.a.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:
DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said täidetud ning omandatud.

Õppekava on kinnitatud: 30.08.2021