HEA KOOLITAJA!

Oled oma valdkonna/eriala spetsialist/ekspert/koolitaja ning tunned, et on soov jagada teadmisi teistega!

Täienduskeskus on valmis pakkuma usaldusväärset ning pikaajalist koostööd.

Võta meiega ühendust ning anname üheskoos panuse uute teadmiste/oskuste viimiseni kliendini.

Täienduskeskus võib korraldada alljärgnevatel teemadel koolitusi:
Aineõpetajate koolitus, Ajakirjandus, Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus, Arhitektuur ja linnaplaneerimine, Arvutikasutus, Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine, Ehitus ja tsiviilrajatised, Elektrienergia ja energeetika

Hambaravi, Haridus, üldine õppesuund, Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Hulgi- ja jaekaubandus

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm, Isikuareng

Juhtimine ja haldus

Kasvatusteadus, Keeleõpe, Keskkonnakaitsetehnoloogia, Kirja- ja arvutusoskus, Kirjandus ja lingvistika, Klassiõpetaja koolitus, Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kujutav kunst ja kunstiteadus, Käsitöö

Lastehoid ja teenused noortele

Majandusarvestus ja maksundus, Majutamine ja toitlustamine, Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Prügi ja heitvete käitlemine, Psühholoogia, Põhiõppekavad

Raamatukogundus, teave, arhiivindus, Rahandus, pangandus ja kindlustus

Sekretäri- ja kontoritöö, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Sport

Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm, Teraapia ja taastusravi, Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia, Transporditeenused, Turundus ja reklaam, Tööoskused, Töötervishoid ja –kaitse

Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Õigus