Täienduskoolitusasutuse nimi: Täienduskeskus

Õppekava nimetus: Suhtlemine – Kuidas tulla paremini toime keerulistes olukordades?

Õppekavarühm: 0031 Isikuarengu õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: puudub

Õppe eesmärk: Tuletada meelde suhtlemist mõjutavad olulised tegurid

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab, kuidas käituda erinevates suhtlemisetappides arvestades sotsiaalseid inimtüüpe
 • Teab enesekehtestamise erinevaid viise tava- ja keerulises olukorras
 • Saab teadlikumaks isikliku efektiivsuse ja ajajuhtimise seostest
 • Saab juhised stressi äratundmiseks ja toimetulekuks

Koolituse sihtgrupp: koolitusele on suunatud neile, kellel on suhtlemisalased teoreetilised algteadmised olemas või/ja kes soovivad paremini toime tulla erinevates suhtlemisolukordades

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks: arvuti, mikrofoni, veebikaamera olemasolu.

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi, millest 2 akadeemilist tundi loeng ja kuni 2 akadeemilist tundi arutelud, rühmatööd, testid, küsimustele vastamine

Õppekeskkond: Veebikeskkond Zoom, mis võimaldab läbi viia kõiki õppemeetodeid

Koolitusmaterjalid: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, mis edastatakse osalejale elektrooniliselt.

Õppeprotsess: Raalajas toimuv veebikoolitus. Õpe toimub täienduskoolitusasutuse Täienduskeskus koolituskalendri alusel.

Koolitusel läbitavad teemad: 

 • Suhtlemise etapid ning nende teadvustamine.
  • Millisel etapil määratakse suhtluses alluva ja juhitava roll?
  • Kuidas targalt suhtlust juhtida?
  • Robert Diltsi tunnetuslikud tasandid
 • Mille poolest see erineb teistest käitumisviisidest.
  • Enesekehtestamiseks vajalik keele ja kehakeele kasutus
  • Kuidas suhelda probleemsete inimestega?
  • Millises olukorras on enesekehtestamine vajalik ja millistes on kohatu?
  • Miks on meil raske öelda EI ja kuidas sellest üle saada?
  • 5 erinevat viisi öelda EI
 • Neli sotsiaalset inimtüüpi. Miks me teineteist ei mõista?
  • Kuidas inimesed erinevates situatsioonides käituvad?
  • Kuidas neid inimtüüpe tundes tulemuslikult suhelda?
 • Isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine.
  • Ajajuhtimise olemus ja põhieesmärgid
  • Erinevad ajaplaneerimise meetodid
  • Sisemised tegurid, mis takistavad efektiivse ajajuhtimise kasutusele võtmist
  • Ümberlülitumise võime ühelt ülesandelt teisele – millest see sõltub?
  • Vastuseis muutustele
  • Meie väärtused ja veendumused, meie edu soodustavad või takistavad tegurid
  • Väärtuse roll ajakasutuses

Õppemeetodid: loeng, arutelud, testid, harjutused ja erinevate olukordade läbitöötamine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontaktõppetundides.

Hindamine on mitteeristav.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaleiselt täidetud ning omandatud.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Helle Kahro – on täiskasvanuid koolitanud 19 aastat. Klienditeeninduse, suhtlemise, ajajuhtimise, stressijuhtimise ja eneseregulatsiooni teemadel on Helle Kahro koolitanud viimased 17 aastat. Täienduskoolitustel käib Helle Kahro iga aasta. Helle Kahro on NLP Master Practitioner ja Master Coach.

Õppekava on kinnitatud: 26.09.2022
Õppekava on muudetud: 28.09.2023