Содержание этой страницы отправлено на перевод!

Sellelt lehelt leiate Täienduskeskuse poolt pakutavate avalike koolituste õppekavad.

Koolituse läbiviija koolitaja kvalifikatsioon on lisaks toodud välja koolituskalendris oleva koolituse  juures.

Töötervihoiu ja -kaitse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Esmaabi väljaõppe koolituse õppekava
Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava
Esmaabi täiendõppe koolituse õppekava hambaraviasutuse töötajatele
Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolituse õppekava
Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolituse õppekava
Haridusasutuse tööohutuse koolituse õppekava
Riskianalüüsi koostamise koolituse õppekava
Kemikaaliohutuse koolituse õppekava
Kemikaaliohutuse koolituse õppekava (4 ak)
Kemikaaliohutus. Bitosiidi kutselise kasutaja väljaõppe koolituse õppekava
Tervishoiuasutuse kemikaaliohutuse koolituse õppekava
Kemikaaliohutus: teooriast praktikani õppekava
Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse õppekava
Tuleohutusaruande koostamise ja esitamise eest vastutava isiku koolituse õppekava
Tuletöö tegemise koolituse õppekava
Kõrgustes töötamine õppekava
Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale koolituse õppekava
Abiõpetajatele ning toidujagajatele suunatud toiduhügieeni koolituse õppekava
Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused. Koolituse õppekava
Stressijuhtimine ja eneseregulatsiooni koolituse õppekava
Intensiivne kriisireguleerimise baaskoolituse õppekava
Kiirgusohutuse väljaõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale
Kiirgusohutuse täiendõppekoolituse õppekava hambaraviasutuse töötajale
Kiirgusohutuse spetsialisti esmakoolituse õppekava
Kiirgusohutuse spetsialisti täiendkoolituse õppekava
Kiirgustöötajate kiirgusohutusalase koolituse õppekava

Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühma kuuluvad koolitused

Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (80 ak)
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (131 ak)
Hooldustöötaja täiendõppe koolituse õppekava (42 ak)
Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses koolituse õppekava

Transporditeenuste õppekavarühma kuuluvad koolitused

Vähese kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava
Kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava
Troppija koolituse õppekava
Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolituse õppekava

Isikuarengu õppekavarühma kuuluvad koolitused

Hädaolukordade lahendamine koolis koolituse õppekava
Kriisiks valmis — praktiline hädaolukorra lahendamise plaani koostamise koolituse õppekava
Kriiside lahendamine hoolekandeasutustes koolituse õppekava
Suhtlemine keerulise patsiendiga koolituse õppekava
Klienditeeninduse põhitõdede koolituse õppekava
Ajaplaneerimise õppekava

Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma kuuluvad koolitused

Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? koolituse õppekava
Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel koolituse õppekava
Kiusamine. Kuidas sellega toime tulla? koolituse õppekava

Kasvatusteaduse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine koolituse õppekava

Juhtimine ja halduse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar õppekava
Finantsotsused tootmises koolituse õppekava

Ehitus ja tsiviilrajatised õppekavarühma kuuluvad koolitused

Tellingutel töötamise koolituse õppekava
Ehitusobjekti koordinaatori koolituse õppekava

Arvutikasutuse õppekavarühma kuuluvad koolitused

Tabelarvutusprogramm Excel algajatele koolituse õppekava
Arvutikasutamise igapäevaoskused koolituse õppekava

Transporditeenuste õppekavarühma kuuluvad koolitused

Kogemusega tõstukijuhi koolituse õppekava
Vähese kogemusega tõstukijuhi õppekava

Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma kuuluvad koolitused

Uimastite kuritarvitamine. Kuidas märgata ja aidata? koolituse õppekava
Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel koolituse õppekava