E-õpe! Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

Veebruar, 2024

E-õpe! Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejaleHind: 20.-+kmE-ÕpePiirkond:E-Õpe

Aeg

Aastane koolitus (2024)

Koolituse toimumiskoht:

E-Õpe

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseadusele on käitleja kohustatud koolitama kõiki toidu käitlemisega kokku puutuvaid töötajaid ning hindama töötajate toiduhügieenialaseid teadmisi.

PS! ANTUD KOOLITUS ON ISESEISVAKS ÕPPIMISEKS 24/7 VÕIMALUSEGA.

Koolituse registreerimise järgselt väljastame arve, mille tasumise järgselt saadame e-kirjaga koolitusmaterjalid ja testi. Test tuleb esitada 7 päeva jooksul.

Sihtrühm: kõik isikud, kes puutuvad vähemalgi määral kokku toidukäitlemisega.

Koolituse eesmärk: on saada teadmised ohutuks toidukäitlemiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • toiduhügieeni põhimõtted
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
  • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
  • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid, mittenakkuslikud haigused
  • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
  • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
  • puhastamine ja desinfitseerimine
  • kahjuritõrje
  • isiklik hügieen
  • HACCP, enesekontrolli põhimõtted
  • toitu käsitlevad õigusaktid
  • toidukäitleja kohustused ja vastutus toiduhügieeni nõuete täitmise eest

Koolituse lõppuks õppija:

 • Teab ja mõistab toidukäitleja kohustusi
 • Teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid
 • Oskab vältida toiduainete kaudu levivaid haigusi, toidumürgitusi, -infektsioone, toidu füüsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist saastumist
 • Tunneb toidu säilitamise viise ja tingimusi ning toiduvalmistamisprotsessiga seotud nõudeid
 • Oskab kinni pidada toidukäitlemisettevõtte töötaja isiklikest ja üldhügieeninõuetest

Koolituse maht  6 akadeemilist tundi.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on iseseisvalt töötada kogu õppematerjal läbi. Sooritama peab kirjaliku testi.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik valikvastustega testi. 80% õigeid vastuseid annab positiivse tulemuse. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud positiivsele tulemusele valikvastustega kirjaliku testi. 80% õigeid vastuseid annab positiivse tulemuse.

Hindamine on mitteeristav.

Palun tutvuge ÕPPEKAVAGA

Koolituse maksumus: 20€+km

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

 

Go to Top