Обучение по работе со строительными лесами (Tellingutel töötamise koolitus)

Mai, 2022

20MAI10:0017:00Обучение по работе со строительными лесами (Tellingutel töötamise koolitus)Hotell Inger, A.Puškini 28 - NARVAPiirkond:Narva

Aeg

(Reede) 10:00 - 17:00

Koolituse toimumiskoht:

Hotell Inger

A.Puškini 28 - NARVA

Koolitaja:

Константи ЗабегаевЛектор с большим практическим опытом. Работает в качестве педагога для взрослых более 5 лет. Постоянно  проходит дополнительное обучение как в Эстонии, так и в России.

Koolituse info

ИнформацияРегистрация

Koolitus on vene keeles.

Koolituse koostamise alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) “Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded” § 123. Tellingute kasutamine

Õppe eesmärk: Anda teadmised ja oskused töötamaks ohutult tellingutel

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikke aluseid;
 • Eristab tellingu liike ning kasutusvaldkondi
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud
 • Oskab hinnata ja analüüsida tellingutel töötamise riske
 • Mõistab kaitsevahendite valimise ja kasutamise vajalikkust
 • Hindab tellingute tehnilist ja tööseisukorda
 • Praktiseerib tellingute paigaldamist

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 4 akadeemilist tundi praktilist õpet

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Tellingutel töötamise ja tööohutusalaseid seaduslikud alused
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad nõuded tellingute paigaldajatele ja nendel töötajatele
 • Tellingute erinevad tüübid, erisused ning nende kasutusalad
 • Tellingute paigaldamise plaan
 • Ohutusmeetmed, kaitsemeetmed tellingute paigaldamisel ja demonteerimisel
 • Tellingute ankurdamine, seinakinnitused
 • Piirded ja kaitsesirmid tellingute juures
 • Tellingutel töötamise lubatud koormusklassid
 • Tööõnnetuste ennetamine, vältimine, õnnetuse järeltegevus
 • Tellingute märgiste tundmine
 • Tellingutel töötamise praktiliste töövõtete harjutamine

Õppemeetodid: Loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes ja praktika tundides. Õpiväljundite kontroll toimub praktiliste ülesannete käigus.

Hindamismeetod:
1) Praktiline ülesanne – tellingute monteerimine ja demoteermine. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud praktilise ülesande miinimum nõuetele. Miinimum nõue on arvestades tellingute ohtlikkust ja ohutust. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

 

 

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolitusmaksumus: 119€+km


NB! Заполните форму ниже, чтобы зарегистрироваться на курсы

Данные учеников

 
Для участия в онлайн-обучении необходимы камера, микрофон и интернет. Поэтому в онлайн-обучении удобнее всего участвовать с ноутбуком, в нем уже есть встроенная камера и микрофон.
Для участия в онлайн-обучении необходимы камера, микрофон и интернет. Поэтому в онлайн-обучении удобнее всего участвовать с ноутбуком, в нем уже есть встроенная камера и микрофон.
Для участия в онлайн-обучении необходимы камера, микрофон и интернет. Поэтому в онлайн-обучении удобнее всего участвовать с ноутбуком, в нем уже есть встроенная камера и микрофон.
reCAPTCHA is required.

Go to Top