Kuidas tootmisjuht saab mõjutada finantstulemusi?

November, 2020

20NOV.10:0017:00Kuidas tootmisjuht saab mõjutada finantstulemusi?Täienduskeskus, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - TartuPiirkond:Tartu

Aeg

(Reede) 10:00 - 17:00

Koolituse toimumiskoht:

Täienduskeskus

Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - Tartu

Koolitaja:

Jaak LavinOn mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemisega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga. Koolitajana alustas ta tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Senistele teadmistele ja kogemustele tuginedes on Jaak läbi viinud tootmise juhtimise ja planeerimise alaseid koolitusi paljudes erineva tegevusvaldkonna ettevõtetes. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Kui eeldada, et ettevõte on teinud kõik võimaliku tulude kasvatamiseks jääb ettevõtte kasumlikkuse tõstmise ainukeseks võimaluseks kulude vähendamise. Koolitusel otsime vastuseid küsimustele:

 • Millist informatsiooni me vajame finantsotsuste tegemiseks ja kuidas seda kõige tõhusamalt koguda?
 • Millised tegevused tekitavad tootmisprotsessis kõige suuremaid kulusid?
 • Milline on toomisotsuste mõju finantstulemustele?
 • Kuidas kalkuleerida omahinda määramatuse tingimistes?

Inimesed kui tööjõud erinevad tootmisvahendites mitmel moel. Igal inimesel on oma eesmärgid ja väärtused ning teatud nõudmised keskkonnale. Inimene on ainult osaliselt seotud ettevõttega kus ta töötab, tema olemine on hoopis tugevamine seotud sotsiaalsete kontaktidega. Ta on iseseisev, mõtlemisvõimeline, initsiatiivikas ja oma soovide ning nõudmistega. Ettevõtte tehnilise ja tehnoloogilise võimekuse kõrval on üheks olulisemaks ressursiks tööjõud kui ressurss,  tootmisfaktor ja kulu. Koolitusel keskendume majandusele suunatud personalimajandusele, kus inimtööd vaadatakse kui tootmisfaktorit.

Finantsotsusete tegemiseks vajab ettevõte informatsiooni. Informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine ilma IT lahendusteta ei ole tänase tootmisettevõtte tegevus mõeldav. Samas seisavad nad sageli küsimuste ees:

 • Kas IT lahendused aitavad tõsta tootmisettevõtte efektiivsust?
 • Millist kasu me saame erinevate IT lahenduste kasutuselevõtmisest tootmisettevõttes?
 • Milliseid tarkvaralahendusi ettevõtte vajab ja kuidas leida need õiged?
 • Kuid kuidas seda teha nii, et sellega seotud kulud oleksid kontrolli all?

Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime vastus koolitusel, mille oleme üles ehitanud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannetega ja näidetega. Koolitus lähtub osalejate vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad otsuste tegijatele.Avatud koolituse puhul, kus osalejaid on erinevatest ettevõtetest, annavad suure väärtuse koolitusele ka osalejad ise. See on võimalus oma kogemuste vahetamiseks ja teiste kogemustest õppimiseks.

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega. Täiendada osalejate teadmisi tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise, tööjõu juhtimise ja tootmisega seotud finantsotsuste tegemisel ning selleks kasutatavate IT lahenduste valikul ja juurutamisel.

Koolitusele on oodatud:

 • tootmisettevõtete juhid, tootmisjuhid ja tootmisega seotud keskastmejuhid, kelle otseste ülesannete hulka kuulub otsuste langetamine tootmisprotsessis ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil.
 • Juhid,kes oma juhtimistöös puutuvad kokku IT lahendustega või osalevad vähemal või suuremal määral ettevõtte, valdkonna või osakonna tarkvaralahenduse väljatöötamise ja juurutamise protsessis.
 • esmatasandi juhid, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.
 • Koolitusele on oodatud ka kõik innovaatilised insenerid, kelle tööülesanded on seotud IT lahenduste kasutamise ja informatsiooni edastamisega oma tegevuse tulemuste kohta, neile, kes on huvitatud sellest, kuidas oma ettevõtte osakonna valdkonna tööd paremini organiseerida, kasutades selleks IT lahenduste erinevaid võimalusi.
 1. Ettevõtte ressursside juhtimine
  • Tootmistegevuses kasutatavad ressursid
  • Majandustegevuse tulem
  • Tegevuskulud ja kasum/kahjum
 2. Tootmistegevus kui ettevõtte põhifunktsioon
  • Tootmistegevuse majanduslikkuse põhimõtted
  • Tootmisteooria ja kuluteooria
 3. Tootmistegevusega seotud kulud ja hinnakalkulatsioon
  • Kulude liigid
  • Kulude arvestamine ja kuluanalüüs
  • Tootmiskulud
  • Tootmiskulude arvestamise süsteem
  • Omahinna arvutamine
  • Kulud, tootmismaht, tulu – kasumilävi hindamine
 4. Infotehnoloogilised lahendused tootmisettevõttes
 • Ettevõtte infosüsteemi olemus, funktsionaalsed ja tegevuspõhised lahendused ning nende ülesanded
 • Insenertehnilised IT lahendused
 • MES – Manufacturing Execution System -Tootmise jälgimise süsteem
 • Majandusarvestuse infosüsteemid
 • Majandustarkvara valik
 • Majandustarkvara juurutamine
 • Majandustarkvara investeeringute tasuvuse hindamine
 1. Tööjõud kui ressurss, tootmisfaktor ja kulu
 • Ettevõtte organisatsioon ja tööjõud
 • Tööjõud vajaduse planeerimine
 • Töö normeerimine ja tasustamine.
 • Tööjõukulud. Tasustamise erisused.

Koolituse järgselt õppija:

Koolituse tulemusena oskavad osalejad paremini hinnata ja analüüsida  tootmise juhtimise ja finantsotsuste vahelisi seoseid. Paremini mõista finantsotsuste tähtsust tootmistegevuse planeerimisel ja korraldamisel. Kasutada koolitusel saadud praktilisi mudeleid ja meetodeid

Osaleja saab:

 • tervikliku ülevaate tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise eesmärkidest ning aspektidest
 • oskuse kasutada erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid
 • praktilisi näpunäiteid ja uusi mõtteid kuidas ning milliste vahenditega koostatud plaane paremini ellu viia ja nende täitmist kontrollida.

Lisaks sellel annab koolitus:

 • Teadmised tarkvaralahenduste kasutamisest erinevates valdkondades
 • Juhiseid tarkvara valikuks ja juurutamiseks ettevõttes
 • Teadmised IT lahenduse loomise ja kasutamisega seotud kuludest
 • Uusi mõtteid, kuidas paremini teostada ettevõtte tegevusega seotud informatsiooni

Ettevõtte kasutegur koolitusest on paremate teadmistega töötajad, kes tunnevad ettevõtte tootmistegevust ja sellega seotud kulude tekkemehhanismi ning oskavad seda muuta efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Osalevad aktiivselt ettevõtte IT lahenduste valiku ja juurutamise protsessis.

Koolituse kestvus: 8 akadeemilist tundi

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Registreerides koolitusele kuni 31.08.2020 kehtib
SOODUSHIND 176€+km

Koolituse maksumus: 199€+km

[maxbutton id=”1″ ]

 

 

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top