Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

Veebruar, 2021

05veeb01aprHooldustöötaja täiendõppe koolitusTäienduskeskus, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - TartuPiirkond:Tartu

Aeg

Veebruar 5 (Reede) 09:00 - Aprill 1 (Neljapäev) 16:00

Koolituse aadress

Täienduskeskus

Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - Tartu

Koolitaja:

Angelika Armolik, Kaido Voogla, Janika Pael, Ülle LepikKoolitaja: Angelika Armolik - on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme tunnistus. Koolitaja: Ülle Lepik  on SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonna juhataja. Ülle on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 1987.a. Täiendanud end erialaselt psühhodiagnostika-, psühhoteraapiate  ja rehabilitatsiooni alal, psühhiaatriline rehabilitatsioon ja psühhoanalüütiline psühhoteraapia. Üle 20 aasta on Ülle töötanud erivajadustega inimestega. Koolitajana on tegev 29 aastat. Koolitaja: Kaido Voogla  töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.  Koolitaja: Janika Pael 

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks. Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Käsitletavad teemad:

 1. Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
 2. Hooldustöötaja kutse-eetika
 3. Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
 4. Arengupsühholoogia. Inimese elukaar
 5. Töö meeskonnas. Klienditeenindus
 6. Aktiviseerivad tegevused
 7. Seksuaalkäitumise juhendamine
 8. Dementsus
 9. Haprad eakad. Surija hooldus
 10. Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 11. Eneseanalüüs
 12. Esmaabi (valikuline)
 13. Praktiline ergonoomika

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat
 • Saab ülevaate inimese arengupsühholoogiast ja elukaarest.
 • Teab, kuidas töötada meeskonnas, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada.
 • Mõistab klienditeeninduse alustõdesid.
 • Rakendab oma töös aktiviseeruvaid tegevusi
 • Teab dementsuse põhitõdesid
 • Mõistab haprade eakate hoolduspõhimõtteid
 • Praktiseerib ergonoomilisi võtteid
 • Saab seksuaalkäitumist puudutavad juhised
 • Saab juhised enesehoidmiseks
 • Teeb eneseanalüüsi
 • Oskab anda esmaabi (valikuline koolitus)

Õppemeetodid:  auditoorne loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Koolituse maht: 141 või 157 akadeemilist tundi. 82 akadeemilist tundi auditoorset õpet või koos esmaabi koolitusega 98 akadeemilist tundi auditoorset õpet. Lisaks 59 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.

Koolitusepäevade ajavahemik: 05.02.2021.a. kuni 01.04.2021.a.

 

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus: 759€ (11 koolituspäeva) või 819€ (13 koolituspäeva)

Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.

Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Koolitusele registreerimiseks täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 

Go to Top