Aprill, 2022

19apr(apr 19)09:0014juun(juun 14)16:00Veebikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos praktikaga (246 ak)Täienduskeskus, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - TartuPiirkond:E-õpe/Veebikoolitused

Aeg

Aprill 19 (Teisipäev) 09:00 - Juuni 14 (Teisipäev) 16:00

Koolituse aadress

Täienduskeskus

Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - Tartu

Koolitaja:

Angelika Armolik, Kaido Voogla, Janika Pael, Taimi TaimaluKoolitaja Angelika Armolik on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna (BA) ja kaitsnud magistritöö sotsiaaltöö erialal (MSW). Uurimisvaldkonnaks oli dementsusega inimeste hooldamine üldhooldekodudes. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud 20 aastat - korraldanud psüühikahäirega eakate hoolekandeteenuseid, juhtinud KOV sotsiaalteenistust ja osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes projektides. Koolitajana on tegutsenud 20 aastat ja omab ka täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Koolitaja Kätlin Pilt - (RN MA), omab magistrikraadi terviseteaduses (vaimse tervise õendus). Täiendanud ennast motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, kognitiiv-käitumistraapia ja süsteemse pereteraapia alal. Lisaks õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2008a, Tartu Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Koolitusvaldkonnas tegutsenud 10 aastat, peamiselt esmaabi andmise oskuste osas. Tervishoiutöötaja registri number: N10315 . Koolitaja Kaido Voogla - töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas. Koolitaja Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus. Koolitaja Taimi Taimalu – töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus, statsionaarne osakonnas õena. Lisaks täiskasvanutele õpetab noori üliõpilasi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On välja andnud erinevaid publikatsioone. Tervishoiutöötajate registrinumber: N08776

Koolituse info

InfoRegistreerimine

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

PS! Ergonoomika koolituspäev on kontaktõppes. Praktika toimub praktikakohas.

Koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks. Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Käsitletavad teemad:

 1. Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, kutse taotlemine, terminoloogia
 2. Hooldustöötaja kutse-eetika
 3. Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
 4. Arengupsühholoogia. Inimese elukaar
 5. Patsiendi hügieenihooldus (pesemine; intiimpesu ja mähkme vahetus; voodi tegemine)
 6. Patsiendi toitmine sondiga e. portsjontoitmine
 7. Lamatiste hooldus, klistiiri tegemine
 8. Ravimiõpetus  hooldajatele (ravimvormid, ravimite poolitamine, koostoimed, ravimite manustamine)
 9. Seksuaalsuse juhendamine
 10. Töö meeskonnas. Klienditeenindus
 11. Aktiviseerivad tegevused
 12. Ergonoomika
 13. Dementsus
 14. Haprad eakad. Surija hooldus.
 15. Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 16. Eneseanalüüs
 17. Esmaabi 16 ak
 18. Praktiline ergonoomika
 19. Palatikoristus
 20. Hooldus erinevate haiguste korral
 21. Praktika toimub praktikakohas

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat
 • Saab ülevaate inimese arengupsühholoogiast ja elukaarest.
 • Teab, klienditeeninduse alustõdesid ning kuidas töötada meeskonnas, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada.
 • Teab patsiendi hügieenihoolduse põhitõdesid
 • Saab ravimiõpetuse alusteadmised
 • Rakendab oma töös aktiviseeruvaid tegevusi
 • Praktiseerib ergonoomilisi võtteid
 • Saab seksuaalkäitumist puudutavad juhised
 • Teab dementsuse põhitõdesid
 • Mõistab haprade eakate hoolduspõhimõtteid ja hooldust erinevate haiguste korral
 • Saab juhised enesehoidmiseks
 • Saab patsiendi ruumihoolduseks põhisuunised
 • Teeb eneseanalüüsi
 • Saab vajaminevad teadmised esmaseks esmaabi osutamiseks
 • On praktiseerinud hooldustööd vähemalt 80 ak tundi praktikakohas

Õppemeetodid:  auditoorne loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Koolituse maht: 246 akadeemilist tundi; auditoorne õpe 126 akadeemilist tundi, praktika 80 akadeemilist tundi ja 40 akadeemilist tundi iseseisevõpe (praktikaaruande koostamiseks, eneseanalüüsi koostamiseks, kirjanduse lugemiseks)

Koolitusepäevad: 19.04.2022 kuni 14.06.2022.
Täpsem koolituskalender edastatakse osalejale.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontroll testiga (valikvastused/ avatud küsimused), praktiliste , iseseisvate, grupitööde alusel

Hindamismeetod: 1.Teoreetilise osa valikvastustega test (15 küsimust). 2. Eneseanalüüsi koostamine 3. Praktikapäeviku koostamine

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele (75% õigeid vastuseid)
2. Esitanud eneseanalüüsi, mis tagasisidestatakse põhikoolitaja poolt.
3. Täitnud praktikapäeviku ning esitlenud seda suuliselt.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus:  1436€+km

Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top