Veebikoolitus! Tervishoiuasutuse tööohutusalane koolitus

November, 2020

06NOV.10:0017:00Veebikoolitus! Tervishoiuasutuse tööohutusalane koolitusVeebikeskkond ZOOMPiirkond:E-õpe/Veebikoolitused

Aeg

(Reede) 10:00 - 17:00

Koolituse toimumiskoht:

Veebikeskkond ZOOM

Koolitaja:

Ille Nakurt-MurumaaTöötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Õppe eesmärk: Anda tervishoiuasutuste tööohutuse eest vastutavatele isikutele teadmised töökeskkonna, erinevate ohutegurite kohta ning juhised, kuidas erinevates olukordades käituda.

Koolitusel läbitavad teemad:

10.00  kuni 10.30 – Õiguslik regulatsioon – EL ja Eesti õigusaktid; tööohutuse struktuur organisatsioonis – spetsialist, volinik, struktuuriüksuse juht, töökeskkonna nõukogu.

10.30 kuni 11.30  — Töösuhte osapoolte õigused ja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötaja pädevus – juhendamine ja väljaõpe. Kellele, mida ja kuidas? Kas „paber“ on kõige tähtsam?

PAUS

11.45 kuni 13.15 — Ohutegurid tervishoiuasutuses — kemikaalid, s.h. biotsiidid (des. vahendid, sterilisatsioonivahendid); kiirgus, müra. Bioloogilised tegurid. Füsioloogilised tegurid. Psühhosotsiaalsed ohutegurid – mis, kus ja kuidas?

LÕUNAPAUS

14.00 kuni 16.30 — Tööõnnetused (s.h. vägivallajuhtumid) ja tööga seotud haigused. Kokkupuutejuhtumid. Kutsenakkused. Kes vastutab ja kuidas? Kes hüvitab kahju raske vigastuse või kaotatud töövõime korral? Kas oleks vaja kutsehaiguse ja tööõnnetuse kindlustust?

KÜSIMUSED-VASTUSED

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Koolituse lõpuks õppija:

  • Omab ülevaadet Eestis kehtivast töötervishoiu- ja tööohutuse süsteemist;
  • Teab töötaja ja tööandja ohutusalaseid õigusi ja kohustusi, vastutuse tekkimise aluseid;
  • Teab tööohutusalase juhendamise eesmärki, sisu.
  • Oskab märgata ohutegureid töökeskkonnas. Suudab lugeda riskianalüüsi ja rakendada asjakohaseid ohutusabinõusid.
  • Teab, kuidas käituda tööõnnetuse, kutsehaigestumise korral.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

Koolitus kvalifitseerub EHL sertifitseerimisele ning koolituse järgselt väljastatakse osalejale soovi  korral EHL tunnistus. Koolitus annab 8TP.

TUNNISTUS — väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND — väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus:         119€+km 

 

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top