Veebikoolitus! Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.

Detsember, 2021

03DETS.09:0016:00Veebikoolitus! Kemikaaliohutus. Biotsiidi kutselise kasutaja väljaõpe.Veebikeskkond ZOOMPiirkond:E-õpe/Veebikoolitused

Aeg

(Reede) 09:00 - 16:00

Koolituse toimumiskoht:

Veebikeskkond ZOOM

Koolitaja:

Mari-Liis Štrik-OttOn töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia eriala ning omab ergonoomika magistrikraadi. Täiskasvanuid on koolitanud üle 6 aasta.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Koolituse sihtgrupp: kemikaalidega kokku puutuvad ning biotsiide käitlevad või käitlemise eest vastutavad töötajad, spetsialistid/ juhid.

Koolituse koostamise alus: Biotsiidiseaduse § 382 lg 2

Õppe eesmärk: anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest biotsiidide käitlemise ohutusnõuetest, sealhulgas REACH, CLP-määruse ja Biotsiidi määruse nõuetest / kohustustest, kuid eelkõige näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.

Koolituse lõpuks:

  • tunneb Euroopa Liidu ning Eesti kemikaali- ning biotsiidiohutuse õigusraamistikku
  • oskab selles leida endale vajalikku informatsiooni
  • teab ettevõtte kohustusi ja vastutust
  • oskab rakendada vajalikke meetmeid ohutu töökeskkonna tagamiseks.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusel läbitavad teemad:

Jrk nr Teema Sisu Kestus (akadeemilist tundi)
1 Kemikaaliohutuse õigusraamistik REACH, CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.  

1,5

2 Riiklik järelevalve Erinevate riiklike järelevalveasutuste pädevus ja järelevalve 0,5
3 Ohutuse tagamine Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale; kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas; ühis- ja isikukaitsevahendid 1,0
4 Biotsiidi kasutamise erisused Mõisted. Vastutavad isikud ja nende kompetentsus. Teavitamise kohustus. Kinnitatud nimekirjad. Infootsingud. 1,0
5 Ohutuskaart Üldnõuded. Kokkupuutestsenaariumid. Kasutustingimused ja riskijuhtimise meetmed ning nende rakendamine. 1,0
6 Tööandja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

Ohtlike kemikaalide ja biotsiidide arvestuse pidamine. Ohutuskaartides sisalduva info viimine töötajateni jt teiste allkasutajateni. Riskianalüüside ja ohutusjuhendite koostamine, isikukaitsevahendite valik ning töötajate juhendamine. 1,25
7 Töötaja kohustused ja õigusedtöötamisel kemikaalide/

biotsiididega

(Vastavalt dokumendile: Kutsestandard.Kahjuritõrjuja, tase 4). Pädevus. Koolitus ja juhendamine. Tööde ettevalmistamine. Tegutsemine. Kemikaalide sh biotsiidide käitlemine. Ohutud töövõtted ja isikukaitsevahendite korrektne kasutamine. 1,25
8 Eriolukorrad Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi. 0,5
  Teadmiste kontroll Küsimustik valikvastustega

(läbimiseks vajalik 50%)

    KOKKU 8,0

 

Koolitus lõpeb testi sooritamisega. Test on  positiivselt sooritatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 50% ulatuses.

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Osalejatele väljastatakse tunnistus.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus: 129€+km

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top