Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

Detsember, 2020

09DETS.(DETS. 9)10:0011(DETS. 11)17:00Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitusSpa Hotel Rüütli, Pargi 12 - KURESSAARE Piirkond:Kuressaare

Aeg

9 (Kolmapäev) 10:00 - 11 (Reede) 17:00

Koolituse toimumiskoht:

Spa Hotel Rüütli

Pargi 12 - KURESSAARE

Koolitaja:

Ille Nakurt-MurumaaTöötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.
Viide seadusele:
“Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (redaktsiooni jõustumise kuupäev 15.03.2019.a.).
Täienduskoolitusasutusena on antud töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korda arvestades.
Viide määrusele nr 50:
Antud koolitus on sobilik esmaseks väljaõppeks alustavale töökeskkonnaspetsialistile.

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.
Viide seadusele:
“Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (redaktsiooni jõustumise kuupäev 15.03.2019.a.).
Täienduskoolitusasutusena on antud töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korda arvestades.
Viide määrusele nr 50:
Antud koolitus on sobilik esmaseks väljaõppeks alustavale töökeskkonnaspetsialistile.

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Täiendõppel osalemisel palume valida teemadest lähtuvalt 1 (üks) sobilik koolituspäev.

Koolituspäevade teemad:

I päev

 • Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala.
 • Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.
 • Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes. Tööandja ennetustegevus töökohal. Töötajate teavitamine ja kaasamine.
 • töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu määramine/valimine. Ülesanded;
 • Esmaabi korraldus ettevõttes;

II päev

 • Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus; Leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest.
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine;
 • Isikukaitsevahendite valik. Juhendamine isikukaitsevahendite kasutamise nõuetest.
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
 • Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine;

III päev

 • Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded.
 • Füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised, psühhosotsiaalsed ohutegurid. S.h. öötöö. Ohutegurite mõju tervisele.;
 • Riskianalüüs. Ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
 • Töökoha kohandamine. Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine;
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
 • Töökeskkonna sisekontroll

 

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus: 90€+km

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top