Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

Aprill, 2021

20APRILL(APRILL 20)10:0022(APRILL 22)17:00Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitusHotell Susi, Peterburi tee 48 - TallinnPiirkond:Tallinn

Aeg

20 (Teisipäev) 10:00 - 22 (Neljapäev) 17:00

Koolituse toimumiskoht:

Hotell Susi

Peterburi tee 48 - Tallinn

Koolitaja:

Kristel ViireOn lõpetanud Sankt-Peterburgi Meditsiini Instituudi profülaktilise meditsiini eriala. Omab arst-hügienisti, epidemioloogi kvalifikatsiooni. Omab aastaid kogemust tööohutuse vastutamise eest ning riskianalüüsi koostamisel. On läbinud mitmeid erialalisi täienduskoolitusi. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 1996.a.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Palume valida teemade järgi endale 1 (üks) sobilik koolituspäev.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuginedes korraldab tööandja valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppekoolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende määramisest.
Viide seadusele:
“Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” (redaktsiooni jõustumise kuupäev 15.03.2019.a.).
Täienduskoolitusasutusena on antud töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korda arvestades.
Viide määrusele nr 50:

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETE VÄLJAÕPPEKURSUSE (24-TUNNINE)KAVA (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

1. Päev

 1. Töökeskkonna-alased mõisted
 2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.
 3. Tööandja ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus
 4. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte roll ülesanded. Töötaja ja töötajaskonna töökeskkonnaalane koostöö
 5. Töötajate juhendamine, väljaõpe ja nende registreerimine
 6. Tööga seotud haigused. Statistika ja peamised põhjused. Tervisekontrolli korraldus ettevõttes
 7. Esmaabi korraldus ettevõttes

2. Päev

 1. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid

– füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused, valgustus,  sisekliima) ning nende mõju töötaja tervisele

– õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused

– keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele

– bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele

 1. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Tööolme.

3. Päev

 1. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid

– füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine ja nende mõju töötaja tervisele. Töökohtade kohandamine

Tööandja ennetustegevus töökeskkonna ohutegurite võimaliku tervistkahjustava mõju  ohjamiseks

– psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid. Tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavad abinõud

 1. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine.
 2. Töökeskkonna riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, terviseriskide hindamise ja dokumenteerimise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas riskianalüüsi läbiviimisel.
 3. Sisekontrolli korraldus ettevõttes

Koolituse lõpus toimub omandatud teadmiste suuline kontrolltest.

 

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus: 95€+km

 

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top