Aprill, 2022

26apr(apr 26)09:0014juun(juun 14)16:00Veebikoolitus! Hooldustöötaja täiendõppe koolitus (94 ak)Veebikeskkond ZOOMPiirkond:E-õpe/Veebikoolitused

Aeg

Aprill 26 (Teisipäev) 09:00 - Juuni 14 (Teisipäev) 16:00

Koolituse aadress

Veebikeskkond ZOOM

Koolitaja:

Angelika Armolik, Kaido Voogla, Janika Pael, Taimi TaimaluKoolitaja Angelika Armolik on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna (BA) ja kaitsnud magistritöö sotsiaaltöö erialal (MSW). Uurimisvaldkonnaks oli dementsusega inimeste hooldamine üldhooldekodudes. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud 20 aastat - korraldanud psüühikahäirega eakate hoolekandeteenuseid, juhtinud KOV sotsiaalteenistust ja osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes projektides. Koolitajana on tegutsenud 20 aastat ja omab ka täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutset. Koolitaja Kätlin Pilt - (RN MA), omab magistrikraadi terviseteaduses (vaimse tervise õendus). Täiendanud ennast motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, kognitiiv-käitumistraapia ja süsteemse pereteraapia alal. Lisaks õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2008a, Tartu Kiirabi EM õde-brigaadijuht. Koolitusvaldkonnas tegutsenud 10 aastat, peamiselt esmaabi andmise oskuste osas. Tervishoiutöötaja registri number: N10315 . Koolitaja Kaido Voogla - töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas. Koolitaja Janika Pael omab magistrikraadi terviseteadustes (õendusteadus). Janika töötab aastast 2005 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina. Ta on Eesti Õdede Liidu liige ning tegutseb aktiivselt erinevates töörühmades ja võrgustikes. Tervishoiutöötaja registrinumber: N07982 psühhiaatriaõendus. Koolitaja Taimi Taimalu – töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikum, Nahahaiguste kliinikus, statsionaarne osakonnas õena. Lisaks täiskasvanutele õpetab noori üliõpilasi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. On välja andnud erinevaid publikatsioone. Tervishoiutöötajate registrinumber: N08776

Koolituse info

InfoRegistreerimine

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS ZOOM. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

PS! Ergonoomika koolituspäev on kontaktõppes Tartus – Betooni 9.

Õppe eesmärk: on täiendada kogemusega hooldustöötaja teadmisi hooldustöös.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab hooldustöötaja tööd puudutavat seadusandlust, kutse-eetikat, aitaja-eetikat
 • Teab, klienditeeninduse alustõdesid ning kuidas töötada meeskonnas, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada.
 • Teab patsiendi hügieenihoolduse põhitõdesid
 • Saab ravimiõpetuse alusteadmised
 • Saab juhendatud oluliste ergonoomiliste võtete kasutamiseks hooldustöös
 • Saab seksuaalkäitumist puudutavad juhised
 • Teab dementsuse põhitõdesid
 • Mõistab haprade eakate hoolduspõhimõtteid ja hooldust erinevate haiguste korral
 • Saab juhised enesehoidmiseks
 • Saab patsiendi ruumihoolduseks põhisuunised
 • Teeb eneseanalüüsi

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kogemusega hooldustöötajale ja/või kes puutub kokku omaste hooldusega või kes soovib täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Soov täiendada oma teadmisi ja oskuseid hooldustöös. Veebikoolituspäevadel on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 94 akadeemilist tundi; auditoorne õpe 74 akadeemilist tundi ja 20 akadeemilist tundi iseseisevõpe (eneseanalüüsi koostamiseks, kirjanduse lugemiseks)

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolituspäevad toimuvad veebikeskkonnas zoom.

Õppeprotsess: Auditoorne töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 9 kuni 16, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:

 • Hooldustöötaja kutse-eetika, aitaja kutse-eetika
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus
 • Patsiendi hügieenihooldus (pesemine; intiimpesu ja mähkme vahetus; voodi tegemine)
 • Patsiendi toitmine sondiga e. portsjontoitmine
 • Lamatiste hooldus, klistiiri tegemine
 • Ravimiõpetus  hooldajatele (ravimvormid, ravimite poolitamine, koostoimed, ravimite manustamine)
 • Seksuaalsuse juhendamine
 • Töö meeskonnas. Klienditeenindus
 • Dementsus
 • Haprad eakad. Surija hooldus.
 • Läbipõlemine. Enesehoidmine.
 • Eneseanalüüs
 • Praktiline ergonoomika
 • Hooldus erinevate haiguste korral

Koolitusepäevad: 26.04.2022 kuni 14.06.2022.
Täpsem koolituskalender edastatakse osalejale.

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid, mis saadetakse õppijale enne koolitust. Lisaks iseseisvaks töötamiseks antud materjal.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub teadmiste kontroll testiga (valikvastused/ avatud küsimused), praktiliste , iseseisvate, grupitööde alusel

Hindamismeetod: 1.Teoreetilise osa valikvastustega test (15 küsimust). 2. Eneseanalüüsi koostamine

Hindamiskriteerium:
1. Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele (75% õigeid vastuseid)
2. Esitanud eneseanalüüsi, mis tagasisidestatakse põhikoolitaja poolt.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 80% auditoorsetel õppepäevadel, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi, läbinud praktika ning koostanud praktikaaruande.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui hindamiskriteeriumid ei saanud täidetud.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus:  707€+km

Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top