Ergonoomika koolitus hooldustöötajale

November, 2021

30NOV.10:0015:15Ergonoomika koolitus hooldustöötajaleTäienduskeskus, Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - TartuPiirkond:Tartu

Aeg

(Teisipäev) 10:00 - 15:15

Koolituse toimumiskoht:

Täienduskeskus

Betooni 9, III korrus, ruum nr 382 - Tartu

Koolitaja:

Kaido VooglaKaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Koolituse eesmärk: Anda hooldustöötajatele ergonoomikaga seotud teadmised ja praktilised oskused

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab ja arvestab ergonoomika erisusi
  • Saab ülevaate erinevatest ergonoomika vahenditest
  • Praktiseerib erinevaid ergonoomilisi võtteid ja vahendeid

Koolituse sihtgrupp: hooldustöötajad, kes puutuvad oma töös kokku erihoolt vajavate patsientidega

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, teadmised hooldustöötaja alusteadmistest

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

  • Ergonoomika tähendus, mida see tähenda ja hõlmab töökohal / töötaja vaates, riietus, jalanõud
  • Abivahendid ja nende olulisus (proovimine enda ja kolleegi peal)
  • Ilma abivahenditeta kliendi liigutamine voodis, ratastoolis, vajadusel põrandalt üles
  • Abivahenditega (erinevad libilinad) liigutamine voodis üles-alla, külgedele
  • Siirdumine voodist ratastooli ja tagasi abivahendidega / ilma abivahenditeta
  • Ratastoolid, tõstukid, erinevad teisaldus vahendid

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete tagasisidestamine.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus: 87€+km

Tagasiside koolitusele:

Palun andke hinnang läbitud koolitusele 10-palli süsteemis (1 koolitus ei vastanud ootustele – 10 koolitus andis rohkem, kui oskasin oodata). 10

Kuidas hindadate koolitaja/koolitajate professionaalsust? Koolitaja on professionaalne ja suurepärane, teab millest räägib.

Mis on 2 sõna, mis jäävad Teile antud koolitust meenutama?   Jalad liikuma

Merve Linnaste

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top