Esmaabi teadmised on igale inimesele olulised. Need teadmised ja oskused on 24/7 sinuga. Õnnetused ei hüüa tulles ning need on alati ootamatud ja mitte meeldivad. Sellistes olukordades on oluline oskus aidata ennast ning kodanikukohus aidata kannatanut.

Mis on need 5 olulist teadmist, mida võiks meeles pidada?

  1. Säilita rahu ja “selge” mõtlemine, vaid nii on sinu mõtlemisvõime kriitilises olukorras parim.
  2. Hinda olukorra tõsidust ja ohutaset endale. Oluline on mitte ennast ohustada ja jääda ise terveks! Kui keegi on juba läinud abistama, siis kehtib reegel, et hoidud segamast.
  3. Saa kinnitust, et kannatanu on teadvusel ja hingab.
  4. Tee selgeks konkreetne sündmuse asukoht (on hea kui saad koordinaadid)
  5. HELISATA telefoninumbril 112, kust sind juhendatakse  esmaste abistamisvõtetega.

Esmaabi töökohal (viide Tööelu portaalile)

Esmaabi korraldamisel peab tööandja hoolikalt kõik vajalikud etapid läbi mõtlema, sest õigeaegsest ja oskuslikust esmaabist võib sõltuda inimese elu ja edasine tervis. Abi peab olema kättesaadav igas tööga seotud olukorras ja ettevõtte juhi ülesanne on püüda seda organiseerida nii, et tehtud oleks kõik suutmaks mis tahes olukorras kannatanut elus hoida kuni arstiabi saabumiseni.

Tööandja määrab esmaabi andmiseks töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, kuid arvestades töötajate arvu, tervisekahjustuste esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku jagunemist ja tegevuse iseloomu, on võimalik, et tuleb määrata mitu esmaabiandjat. Kui ettevõtte asub mitmes territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuses või tehakse töid vahetustega, peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabiandja. Küsimusele, kui palju esmaabiandjaid kokku on ettevõttes vaja, ei olegi lihtne vastata. Oluline on järgida põhimõtet: igal ajahetkel, igas tööga seotud olukorras peab olema tagatud, et õnnetuse korral oleks kiiresti kättesaadav esmaabi anda oskav inimene. Ühtlasi tuleks arvestada olukorraga, et õnnetus võib juhtuda ka selle inimesega, kes oskab esmaabi anda. Lisaks tasub meeles pidada, et töötaja, kes on ainus esmaabiandja, võib olla hoopis puhkusel, haiguslehel või mingil muul põhjusel töökohast eemal.

Esmaabiandjaks saab olla ainult asjakohast koolitust saanud töötaja.

Täienduskeskus korraldab üle Eesti esmaabikoolitusi nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Tutvu meie esmaabi koolitustega ning oled oodatud koolitusele.

Loe lisaks: Tööohutuse 7 “rusika” reeglit