ИнформацияРегистрация

«Noored näevad enda ümber erinevate sõltuvusainete tarvitamist. Nad näevad täiskasvanuid ja noori, kes suitsetavad, joovad alkoholi või tarvitavad isegi narkootikume. Nii võib noortes tekkida arvamus, et uimastite tarvitamine on normaalne elu osa. Noored võivad alustada narkootikumide proovimisega, kuna need on kohati hõlpsasti kättesaadavad ja nad näevad, et paljud täiskasvanud ja nende sõbrad tarvitavad neid.

On tõsi, et eakaaslaste, vanemate õdede ja vendade ning ka lapsevanemate endi uimastite tarvitamine mõjub noortele negatiivselt ja sellega suureneb oht, et ka ise alustatakse uimastite tarvitamist. Samamoodi on nn eeldatud uimastitarvitamise sotsiaalsed normid üheks oluliseks riskifaktoriks tarvitamisega alustamisel, kus teatud grupi käitumist üldistatakse ühiskonnale laiemalt ja normaliseeritakse seda.

Kuigi võib tunduda, et kõik peavad narkootikumide tarvitamist normaalseks ja enamus on neid ka proovinud, siis see pole tegelikult tõsi. Valdav enamus täiskasvanuid ja noori ei pea narkootikumide tarvitamist normaalseks. Uuringu põhjal on 85% Eesti noortest ise arvanud, et kanepi tarvitamine alla 18-aastasetele ei tohi olla lubatud. Narkootikume tarvitab Eestis vähemus, mitte enamus – ligi 80% elanikkonnast ei ole mitte kunagi elus mitte ühtegi narkootikumi proovinud.» Tekst võetud narko.ee Miks narkootikume proovitakse

Õppe eesmärk: Avardada haridusasutuste töötajate silmaringi, seoses uimastitega ja nende kuritarvitamisega. Et töötajad saaksid hakkama olukorras, kus ilmneb, et laps/noor tarvitab uimasteid.

Sihtrühm: õpetajad, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, huvijuhid ja teised huvilised

Koolitusel saab vastused järgnevatele küsimustele:

  • Mis on mõnuained, mis on narkootikumid?
  • Millist mõju avaldavad narkootikumid füüsisele, psüühikale?
  • Kuidas ära tunda narkojoovet?
  • Kuidas käituda mõnuaineid tarvitanud isikuga?
  • Kes saab mind aidata? Kelle poole peaks edasiste sammude puhul pöörduma?

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

— omab üldteadmisi narkootikumidest-mõnuainetest

— omab teadmisi, mis ained organismile (füüsisele, psüühikale) mõju avaldavad

— oskab ära tunda narkojoovet

— teab, missugused mõnuained on enam levinud

— teab, kuidas peaks käituma inimene, kes tuvastab mõnuaineid tarbinud isiku

— teab, kelle või mis asutuse poole peaks pöörduma probleemi selgumisel?

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Loeng, videod, arutelu, praktilised ülesanded

Koolituse lõpuks väljastatakse Tõend koolituse läbimise kohta.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus:       59€+km (1 osaleja ühest asutusest)
51€ +km (2 osalejat ühest asutusest)
46€+km (3-6 osalejat ühest asutusest)
41€+km (alates 7 osalejat ühest asutusest)

NB! Заполните форму ниже, чтобы зарегистрироваться на курсы

Данные учеников

 
Для участия в онлайн-обучении необходимы камера, микрофон и интернет. Поэтому в онлайн-обучении удобнее всего участвовать с ноутбуком, в нем уже есть встроенная камера и микрофон.
Для участия в онлайн-обучении необходимы камера, микрофон и интернет. Поэтому в онлайн-обучении удобнее всего участвовать с ноутбуком, в нем уже есть встроенная камера и микрофон.
Для участия в онлайн-обучении необходимы камера, микрофон и интернет. Поэтому в онлайн-обучении удобнее всего участвовать с ноутбуком, в нем уже есть встроенная камера и микрофон.
reCAPTCHA is required.