Koolitusele registreerimine
Palume täita alljärgnev vorm.
Kui osalete koolitusel eraisikuna, siis palume täita antud väljad eraisiku andmetega.
Kui koolitusel osaleb mitu inimest, siis palume nende andmed kirjutada Lisainfosse.
https://taienduskeskus.ee/oppekorraldus/