Veebikoolitus! Kõrgustes töötamine

September, 2024

27SEPT.09:0013:15Veebikoolitus! Kõrgustes töötamineHind: 83.-+kmVeebikeskkond ZOOMPiirkond:E-õpe/Veebikoolitused

Aeg

(Reede) 09:00 - 13:15

Koolituse toimumiskoht:

Veebikeskkond ZOOM

Koolitaja:

Mehis JaaguraPikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.

Koolituse info

InfoRegistreerimine

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 , määrus nr 377. Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised ohutuks kõrgustes tegemiseks

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Tunneb kõiki kõrgustes töötamise ohutusvarustust. Kiivrid, kindad, erinevad traksid, saapad jne;
 • Saab ülevaate, kuidas kontrollida üle oma varustus enne kõrgustesse tööle asumist;
 • Teab kuidas liikuda ohutult üles ja tulla ohutult maapeale tagasi;
 • Teab kui palju ja milliseid tööriistu tohib kõrgustesse kaasa võtta ja kui palju kaaluliselt;
 • Tunneb kõrgustes töötamise seadusandlust;

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, ehitusobjekti koordinaatorid, teised kõrgustes töötamisega kokkupuutuvad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat, koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 5 akadeemilist tundi

Õppesisu:

 • Seadusandlus, mis reguleerib kõrgustes töötamist
 • Isikukaitsevahendid, kus-mida ja kuidas kasutada
 • Isikukaitsevahend versus ohutusvarustus
 • Redelitel töötamise ohutus ning kasutamine
 • Erinevad korvtõstukid ja nendel töötamine
 • Töölavad, tellingud ja nendel töötamine.

Hindamismeetod:
Valikvastustega test.  Test on positiivselt läbitud, kui õigeid vastuseid on 76%. Tagasisidestamine.
Hindamiskriteerium:
Õppija on sooritanud valikvastustega testi positiivsele tulemusele. Test on positiivselt läbitud, kui õigeid vastuseid on 76%. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.
Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus: 83€+km

NB! Koolitusele registreerimiseks palun täitke allolev vorm

 

Koolitatavate andmed

 
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Veebikoolitusel osalemisel on kohustuslik kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu. Seetõttu on veebikoolitusel kõige mugavam osaleda sülearvutiga, sinna on kaamera ja mikrofon sisse-ehitatud.
Siia saate kirjutada koolitusel osalejate andmeid, mis jäid eelnevalt märkimata. Kampaaniate korral - kampaania sooduskood. Ning muu oluline info koolitusel osalemise kohta.
reCAPTCHA is required.

Go to Top