Tuletöö tegemise koolitus

24/09/2019

Toimumiskoht:

Peterburi tee 48 - TALLINN (Hotell Susi)

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja: Enn Eberg – Euroopa Liidu Elanikkonnakaitsemehhanismi ekspert. Sertifitseeritud turvajuht, omab taset 5. Enn Eberg on lisaks päästeinspektor ning omab taset 5. Pikaaegse riskijuhtimise ja tuleohutuse eest vastutava isiku kogemustega. Osales 2006. aastal Euroopa Liidu ja OSCE ühisel hindamismissioonil Mägi-Karabahhis, viibis 2008. aasta augustis ELi hindamis- ja koordineerimismeeskonna koosseisus tulvavete all kannatanud Lääne-Ukrainas ning aitas ehitada ja juhtida Maailma Toiduprogrammi laagrit Haitil. Eesti- Rootsi- Armeenia kolmepoolne projekt Armeenia Päästeteenistuse arendamiseks 2008-2010. Päästetööde valdkonna koordinaator ja instruktor. Rahvusvahelised misioonid:
Pakistani maavärina tagajärgede likvideerimine.2005,
IHP/ ÜRO Toiduabiprogrammi  Baaslaager Pakistanis.2006,
OSCE juhitud tulekahjujärgne keskkonnakahjude hindamise missioon Mägi- Karabahis.2006,
EL Elanikonnakaitse Mehhanismi missioon üleujutuse tagajärgede likvideerimiseks Ukrainas.2008,
Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse (IHP) Baaslaager. Haiti. 2010,
IHP/ ÜRO Toiduabiprogrammi Baaslaagri juhtimine. Haiti.2010,
IHP/ ÜRO Toiduabiprogrammi Baaslaager. Filipiinid 2013,
EL Elanikkonnakaitse mehhanismi missioon humanitaarabi koordineerimiseks Ukrainas. 2015.

Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva  “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Koolituse järgselt väljastatav tunnistus kehtib Eestis  ning kehtivusaeg on 5 aastat.

Tuletöödeks nimetatakse töid, mille käigus tekivad sädemed, samuti mille käigus kasutatakse leeki, erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused,   mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
– Tuletöö olemus ja liigid.
– Tuletööga kaasnevad riskid.
– Tulekahju olemus ja selle levik.
– Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
– Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
– Nõuded tuletöö tegemiseks.
– Vajalikud tingimused tuletööks.
– Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
– Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
– Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
– Käitumine tulekahju korral.
– Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
– Tulekustutusvahendite kasutamine.
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
5. Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Koolituse käigus  viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus. Selle käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik õppijad peavad tulekustuti harjutuse sooritama.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Koolituse maksumus: 86€+km

Registreerimine