Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

11/06/2019

Venue:

Peterburi tee 48 -TALLINN (Hotell Susi)

Schedule

Date:
Time:

Koolitaja: Raiko Jaagura on pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist. Eesti Maaülikoolis majanduse erialal õppinuna on 2007. aastast saati töötanud ning olnud eestvedajaks erinavate valdkonna projektide elluviimisel.
Täiskasvanute koolitajana on tegev aastast 2009 ning koolitanud üle 3000 inimese.

Tuginedes Seadme ohutuse seaduse´le ja Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavatele nõuete´le on tarvilik tõendada kraanajuhi ametikohal töötava töötaja kompetentsust.

Koolituse eemärk: anda teadmised ohutuks töötegemiseks erinevatel kraanadel

Koolituse sihtgrupp: sild-, pukk-, konsoolkraanal töötavad isikud

Koolitusel osalemise tingimus: töökogemust tõendav praktikatõend

Koolituse teemad:

Kraanade ehitus
Alusteede ehitus
Nende kasutusnõuded
Lastide haarde abivahendid/tropid-tross,kett ja rihm jne
Kraanaga tööde teostamise kord (MASINA EHITUSE SEADUS)
Ohutusmeetmed
Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
Lastide haarde abivahendid
Tõstetööde teostamine
Töö – ja tööohutuse õigusaktid
Ohutusmeetmed troppimistöödel
Tõstetrossid, -ketid, -lindid
Troppide vastupidavus eri defektide korral
Tropikonksud ja nende ohutu kasutamine
Tropi pingete arvutamine
Eri tõsteviisid troppidega
Traaversid, tõsteraamid ja nende kasutamine
Tropietiketid
Troppide kontroll ja prakeerimine
Nurkade ja troppide kaitsevahendid
Enamlevinud troppide defektid ja põhjused
Signaliseerimise kord
Käemärgid
Töö – ja ohutuse õigusaktid
Keskkonnahoid

Koolituse lõpus õppija:

  • Saab aru tööohutuse õigusaktidest
  • Teab, mis on troppimine ja eristab erinevaid troppide liike
  • Teab laadimistööde põhimõtteid
  • Tunneb kraanade erinevaid liike
  • Teab erinevate kraanade tööpõhimõtteid
  • Tunneb signaal- ja käemärke
  • Teostab tõstetöid ohutute töövõtetega

Koolituse kestvus: auditoorne loeng 16 akadeemilist tundi 

Koolitus lõpeb eksamiga.

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Koolituse maksumus: 144€ + km

Registreerimine