Töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppe koolitus

20/03/2019

Toimumiskoht:

Betooni 9 - TARTU

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja:
Mari-Liis Štrik-Ott
Mari-Liis Štrik-Ott on töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala ning hetkel omandab ergonoomika magistrikraadi Eesti Maaülikoolis.

Tööandjal on vastutus korraldada töökeskkonnaspetsialistile ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane õpe hiljemalt nende valimisest või määramisest. 

Koolitusel vaatame üle ka alates 01.01.2019 kehtima hakkava Töötervishoiu ja  tööohutuse seaduse muudatused!

Koolituse sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad, tööohutuse eest vastutavad isikud.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1. Töökeskkonna ja tööohutusealase tegevuse ning sisekontrolli korraldamine ettevõttes. NB! Muudatused seoses tööinspektsioonile info edastamisega.
2. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustusedNB! Muudatus vastutuses töötervishoiu ja tööohutuse rikkumisel.
3. Töötajate juhendamine NB! Muudatused seoses töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamisega.
4. Töökeskkonna ohutegurid ning isikukaitsevahendite kasutamine ja valik.
5. Töökeskkonna riskianalüüs ja tegevuskava.
6. Tööõnnetused ja kutsehaigusedNB! Muudatused seoses tööinspektsioonile info edastamisega
7. Töötajate tervisekontrollNB! Muudatused seoses töötajatele tervisekontrolli korraldamisega
8. Lisaks teised muudatused ja täiendused uues seaduses võrreldes praegu kehtiva seadusega.

 Koolituse läbinud isik:
1) Oskab hinnata töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise vajadust ettevõttes ja mõistab vastutust, kohustusi, õigusi;
2) Teab, millisteks muutusteks valmistuda;
3) Teab, millega arvestada uue seaduse rakendumisel

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (test)

Koolituse maksumus: 80€+km

Registreerimine