Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

Toimumiskoht:

Hotell Susi - Peterburi Tee 48, Tallinn

TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETE TÄIENDÕPPEKOOLITUS (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahvi 2 lõike 3 alusel)

Koolitaja:
Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolitusele on oodatud: Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Registreerimine