Õpingute enneaegse katkestamise põhjused ja ennetamine

22/10/2019

Toimumiskoht:

Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja: Ksenia George töötab sotsiaalpedagoogina. On õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogikat (MA). On läbinud sotsiaalpedagoogika ja täiskasvanute koolitaja valdkonda puudutavaid täiendkoolitusi. Täiskasvanuid  koolitab alates aastast 2015.

Koolituse eesmärk: Tõsta pedagoogide teadlikkust õpingu katkestamise põhjustest ja enneaegse katkestamise ennetamise võimalustest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Mis õppeasutuses enneaegse õpingute katkestamise probleem on aktuaalne.
  • Kuidas varieeruvad katkestamisele mõjuvad tegurid erinevates õppeasutuses.
  • Muutumatud ja muutuvad tegurid.
  • Koolist sõltuvad tegurid.
  • Õpetaja roll enneaegse õpingute katkestamisel.

Koolituse järgselt õppija:

  • oskab kirjeldada, kuidas õpingute katkestamise põhjused muutuvad vastavalt erinevatele õppetasemetele ja õppuri vanusele;
  • teab, millised teguritest saab mõjutada;
  • oskab hinnata enda rolli õpingute katkestamise ennetamisel.

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, grupitööd.

Koolituse kestus 4 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 49€
Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.

Tutvun õppekorraldustingimustega

Registreerimine