Motiveerivad aktiivõppemeetodid

28/02/2019

Toimumiskoht:

Betooni 9 - TARTU

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja:
Astra Pintson-Käo sotsiaalteaduste magister cum laude, täiskasvanute koolitaja tase 6, pedagoogilise eriharidusega, kutseõpetaja BA omandamisel. Tartu KHK külalislektor, pikaajalise praktilise kogemusega koolituste ja erinevate sündmuste korraldamisel.

Koolituse eesmärk: On motiveerida õpetajaid kasutama erinevaid aktiivõppemeetodeid ja integreeritud õpet.

Koolituse sihtgrupp: erineva kooliastme õpetajad

Koolituse läbitavad teemad:

  • Võtmetegevused ja edukust mõjutavad tegurid.
  • Erinevad rühmatöö liigid.
  • Didaktilised mängud (sh liikumis- ja laulumängud).
  • LAK-õpe.

Koolituse läbinu:

  • teab erinevaid aktiivõppemeetodeid;
  • oskab valida eakohaseid ja õppeainele sobivaid meetodeid;
  • planeerib tunniks sobivad tegevused ja vahendid.

Koolituse kestvus: 6 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 59€+km

Registreerimine