Kiirgusohutuse täiendkoolitus hambaraviasutustele

25/02/2019

Toimumiskoht:

Betooni 9 - TARTU

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja: Mare Varipuu kuni 2015 aastani töötas Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialistina. On jaganud oma teadmisi paljudele asutustele. Täiskasvanuid koolitab mitmeid aastaid.

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 (24.11.2016) „Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“ peavad perioodilistel täienduskoolitustel osalema kõik kiirgustöötajad. Praktilise suunitlusega täiendkoolitus pakub vajalikke kiirguskaitsealaseid teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada igapäevatöös.

Koolituse eesmärk:
 Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.

Koolitusele on oodatud: 
Hambaraviasutuste kiirgustöötajad, kes kasutavad hambaröntgenseadmeid

Käsitletavad teemad:

  • kiirgusohutuse põhimõtted;
  • kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised, ohutussüsteemid
  • tegutsemine avariiolukorras 

 Täiendkoolituse lõpuks õppija:

  • teab kiirguse mõõtmise põhimõtteid 
  • teab kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid;
  • omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse kasutamisest,  kiirguskaitse põhimõtetest ja kiirgusriskidest.

Koolituse õppemaht: 4 akadeemilist tundi.

Koolituse maksumus: 103€+km

Registreerimine