Jäätmekäitlusnõuded hambaravis

12/04/2019

Toimumiskoht:

Betooni 9 - TARTU

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja:
Kaidi Rämman on omandanud keskkonnakaitse hariduse. Töötab igapäevaselt jäätmekäitlusnõuete kontrollimise, järgimise ja hindamisega Eestis. Täiendab end valdkonnapõhistel täiendõppekoolitustel. Täiskasvanuid on koolitanud 10 aastat.

Koolituse eesmärk: On anda teadmised jäätmekäitlusnõuetest hambaravivaldkonnas töötavatele isikutele, kuidas hambaraviasutustes tekkivaid jäätmeid peab käitlema, kuidas neid liigitatakse, kuidas peab pakendama, märgistama ning kuidas  jäätmeid üle anda jäätmekäitlusfirmale.

Koolituse sihtgrupp: hambaraviasutuse töötajad, kes puutuvad kokku jäätmekäitlusega.

Koolituse läbitavad teemad:

 • Seadusandlus
 • Jäätmete mõiste ja liigitamine (tava- ja ohtlikud jäätmed, jäätmekoodid)
 • Jäätmete lakkamine
 • Taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingud
 • Jäätmehierarhia
 • Jäätmete ohtlikud omadused
 • Jäätmete liigiti sorteerimine, nõuded jäätmete pakendamisele
 • Jäätmeluba, registreering ja ohtlike jäätmete käitluslitsents
 • Ohtlike jäätmete saatekiri 

Koolituse läbinu:

 • saab ülevaate seadusandlusest;
 • teab, kuidas jäätmeid liigitatakse;
 • mõistab jäätmete õigesti sorteerimise vajalikkust;
 • teab, kuidas käidelda ohtlikke jäätmeid.

Koolituse kestvus: 4 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 67€+km

Registreerimine