Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

26/11/2019

Toimumiskoht:

A. H. Tammsaare pst 35 - PÄRNU (Hotell Strand)

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja: Mari Kolga kriisinõustaja ja psühholoogina töötav , kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat, kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 6 aastat.

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades.

Koolituse sihtgrupp:
Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Koolituse läbiviimise alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 45.

Käsitletavad teemad:

Teema 1. Kriis ja hädaolukord

-Kriisi ja hädaolukorra mõiste ja erinevused.

-Psühholoogiline toimetulek hädaolukorra ajal ja järgselt;

-Tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust.

Teema 2.  Hädaolukorra lahendamise plaan

-Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused.

 -Hädaolukordade lahendamise üldised alused (s.h. elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine).

– Hädaolukorra lahendamise plaani rakendamine.

-Info liikumise alused hädaolukorra lahendamisel, kriisikommunikatsioon.

-Suhtlus meedia, sündmusest mõjutatud isikute ja operatiivteenistustega.

-Kriisimeeskonna liikmete ülesanded ja kohustused hädaolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks.

-Hädaolukorrajärgsed taastavad tegevused.

Teema 3.Tegutsemine erinevate hädaolukordade ajal

-Äkkrünnak (sündmuse äratundmine, tegevused mõjude vähendamiseks, ründaja profiil)

-Plahvatus ja varing (evakuatsiooni ja varjumise põhimõtted, pommiähvardusele reageerimine)

-Katkestus elutähtsate teenuste toimepidavuses (koolipere valmisolek kriitilises olukorras toime tulla)

-Reageerimine õnnetuse korral.

Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid, viiakse läbi lauaõppuseid erinevate stsenaariumite lahendamiseks ja harjutatakse erinevate kriisikommunikatsiooni sõnumite koostamist.

Koolituse järgselt õppija:

  • Teab ja oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat hädaolukorra lahendamise plaani;
  • Teab, millised on tema ülesanded ja tegevused asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides;
  • Tunneb ära ja oskab reageerida erinevatele hädaolukordadele;
  • Teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta;
  • Teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab korraldada psühholoogilise toe abivajajatele.

Koolituse kestvus: 8 akadeemilist tundi

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Koolituse maksumus: 96€+km

Registreerimine