Esmaabi väljaõppe koolitus

20/06/2019

Toimumiskoht:

täpsustamisel - TALLINN

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja: 
Dmitri Prilutski on hariduselt erakorralise meditsiini õde. Töötab igapäevselt kiirabi õde-brigaadijuhina, lisaks on esmaabi instruktor, katastroofimeditsiini spetsialist. Koolitanud alates 2014.a. Meditsiini valdkonnas kokku töötanud 15 aastat, neist 13 Tartu kiirabis, paralleelselt 5,5 aastat südamekirurgia operatsioonitoas, 4 aastat merel, nii kruiisi- kui ka kaubalaevade peal. 

Aastal 2017 registreeriti Eestis ​5184 tööõnnetust ehk 14 tööõnnetust päevas. See number paneb mõtlema ja muretsema. Sellises olukorras on hea, kui kolleegid oskaksid kannatanule anda esmaabi. Esmaabi oskused on olulised erinevates olukordades nii töökohal, kui ka eraelus.
EV Sotsiaalministeeriumi määruse nr 80 järgselt peab olema igas ettevõttes esmaabi väljaõppe läbinud esmaabiandja, kelle tööandja suunab täiendõppe kursusele 3 aasta pärast.
EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 järgselt peab koolieelse lasteasutuse töötajatel olema oskused anda lastele esmast abi.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
Esmaabi olemus
Kannatanu seisundi hindamine
Esmaabi andmise taktika.

2. Elustamine
Uppunu elustamine
Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral.

3. Välised verejooksud ja šokk
Verejooksu peatamise võtted
Šoki olemus ja selle tunnused.

4. Haavad
Haavade teke
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Praktiliste oskuste omandamine sidumisel

5. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
Luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Lahastamise viisid.

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, erakorralised haigusseisundid

Koolituse lõpuks õppija:
Saab põhiteadmised esmaabi andmisest
Teab, kuidas käituda kannatanuga eluohtlikus olukorras
Rakendab elupäästvaid esmaabi võtteid ​

Koolituse maksumus: 75€+km

​Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Registreerimine