Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses

20/09/2019

Toimumiskoht:

Betooni 9 - TARTU

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja:
Angelika Armolik

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Koolituse sihtrühm:  hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
 • Dementsuse erinevad faasid
 • Töötaja eetika põhimõtted 
 • Kliendikeskne lähenemine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Dementsusega kaasnevad ohud
 • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
 • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 • Suhtlemine hooldusaluste lähedastega, nõustamine ja teavitamine

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab dementsuse põhjuseid, erinevaid faase ja ohte
 • Mõistab, kuidas dementse hooldusalusega suhelda ning tema hooldamise eripärasid
 • Teab hooldustöötaja eetikat

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 69€ 
Antud koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.

Registreerimine