Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses

07/02/2020

Venue:

Betooni 9 - TARTU

Schedule

Date:
Time:

Koolitaja:
Angelika Armolik on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme ning lisaks omab täiskasvanute koolitaja taset 7.

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Koolituse sihtrühm:  hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
 • Dementsuse erinevad faasid
 • Töötaja eetika põhimõtted 
 • Kliendikeskne lähenemine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Dementsusega kaasnevad ohud
 • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
 • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 • Suhtlemine hooldusaluste lähedastega, nõustamine ja teavitamine

Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab dementsuse põhjuseid, faase, vorme, sümptomeid, ohte
 • Teab hooldustöötaja eetika põhimõtted
 • On saanud ülevaate, kuidas tegevusvõimet hinnata dementsuse korral
 • Teab dementsete isikute hooldamise aluseid
 • On saanud juhiseid suhtlemiseks hooldusaluste pereliikmetega

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Koolituse maksumus: 69€ 
Antud koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.

Registreerimine