Роль школы в предупреждении антисоциального поведения подростков. (Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel.)

22/11/2019

Toimumiskoht:

Fama tn 10 - NARVA (Fama Keskus)

Toimumisaeg

Kuupäev:
Kellaaeg:

Koolitaja: Ksenia George töötab sotsiaalpedagoogina. On õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogikat (MA). On läbinud sotsiaalpedagoogika ja täiskasvanute koolitaja valdkonda puudutavaid täiendkoolitusi. Täiskasvanuid  koolitab alates aastast 2015.

Цель: Поднять уровень осведомлённости учителей о причинах проявления антисоциального поведения у учеников и о возможностях предупреждения антисоциального поведения подростков.

Рассматриваемые темы:

  • Понятие антисоциального поведения.
  • Классификация антисоциального поведения.
  • Возможные  причины проявления антисоциального поведения у учеников.
  • Факторы риска и защитные факторы связанные с обществом, школой и сверстниками.

Прошедший обучение:

  • замечает факторы риска влияющие на антисоциальное поведение подростков;
  • понимает причины проявления антисоциального поведения у учеников;
  • описывает роль школы и социальной среды в предупреждение антисоциального поведения подростков.

Mетод обучения: Лекция, дискуссия, групповая работа.

продолжительность обучения: 6 академических часов

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Cтоимость:  62€

Koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.

Registreerimine