Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность (Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus)

13/08/2020

Venue:

Kooli 7 - JÕHVI (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Schedule

Date:
Time:

Koolitaja: Ahto Luhamäe – tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). Ahto on omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i Fire Departmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi Fire Departmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ahto korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Ahtol on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения  эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте.
Так же ознакомить с Законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Темы курса:

 • Причины возникновения пожаров и оценки опасности на рабочем месте
 • Организация пожарной безопасности на предприятии
 • Требования к противопожарным установкам
 • Обязательные курсы по ПБ
 • Составление отчета по пожарной безопасности
 • Требование к курсам по огневым работам

Основание : в соответствии Tuleohutuse seadus § 3 p 2.

Знания и навыки, полученные по прохождению курса:

По завершению курса обучающийся

 • знает законодательство о пожарной безопасности;
 • способен организовать пожарную безопасность предприятия;
 • способен проводить самоконтроль по пожарной безопасности;
 • способен самостоятельно заполнять отчет по самоконтролю;
 • способен инструктировать  работников по пожарной безопасности.

Длительность курса: Длительность курса 8 академических часов, один учебный день.

Все участники получают сертификат

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Koolituse maksumus: 86€+km

Registreerimine