Курс Уход за дементными пациентами (Dementsete eakate hooldamine hoolekandeasutuses)

18/03/2021

Venue:

Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Schedule

Date:
Time:

Koolitaja: Galina Kuznetsova omab rakenduskõrgharidust. Eriala on kliiniline õendus. On hinnatud meditsiinitöötaja Narva haiglas, olles õendusabiosakonna vanemõde. On töötanud günekoloogia-, psühhiaatria-, kirurgia-, traumatoloogiaosakonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 2015.

Koolitus on vene keeles.

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi töötamiseks dementsussündroomiga eakatega. Anda juhiseid dementsete eakate hooldamise võimalustest hooldekodus, toimetulekuvõime langusega kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest.

Koolituse sihtrühm:  hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Dementsus : põhjused, vormid, sümptomid
 • Dementsuse erinevad faasid
 • Töötaja eetika põhimõtted 
 • Kliendikeskne lähenemine
 • Tegevusvõime hindamine
 • Dementsusega kaasnevad ohud
 • Sagedamini esinevad sündroomid (valu, depressioon, deliirium)
 • Hooldamise eripära ja võimalused nende hooldamiseks hooldekodus
 • Suhtlemine hooldusaluste lähedastega, nõustamine ja teavitamine

Предварительные темы обучения:
Деменция: причины, формы, симптомы
Различные фазы деменции
Этика поведения работников
Опасности деменции
Общие синдромы (боль, депрессия, бред)
Особенности ухода и возможности их ухода в доме престарелых
Общение с людьми страдающими деменцией 
Общение с родственниками, консультации и информация

Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab dementsuse põhjuseid, faase, vorme, sümptomeid, ohte
 • Teab hooldustöötaja eetika põhimõtted
 • On saanud ülevaate, kuidas tegevusvõimet hinnata dementsuse korral
 • Teab dementsete isikute hooldamise aluseid
 • On saanud juhiseid suhtlemiseks hooldusaluste pereliikmetega

Koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Koolituse maksumus: 69€ 
Antud koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.

Registreerimine