Курсы усовершенствования для работников по уходу (Hooldustöötaja täiendõppe koolitus)

Veebruar, 2021

11veeb(veeb 11)10:0019(veeb 19)17:00Курсы усовершенствования для работников по уходу (Hooldustöötaja täiendõppe koolitus)Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7 - JõhviPiirkond:Jõhvi

Aeg

11 (Neljapäev) 10:00 - 19 (Reede) 17:00

Koolituse aadress

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7 - Jõhvi

Koolitaja:

Галина Кузнецова, Сергей Чеча

Koolituse info

ИнформацияРегистрация

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi ning tõsta kvalifikatsiooni töötamiseks hoolekandeasutuses hooldustöötajana.

Koolituse sihtrühm:  hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Õppekava koostamise alus: hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1.3, B.2.1.5, B.2.1.7, B.2.1.8, B.2.1.10, B.2.3).

Koolitusel käsitletavad teemad päevade kaupa:

  1. koolituspäev

Eakas patsient.

Ravimid ja eakad inimesed.

Kukkumine ja kukkumise ennetamine.

2. koolituspäev

Jõuetu patsiendi toitmine

Lamatiste ravi ja ennetamine

Stoomi hooldus

Abivahendid hoolduse jaoks

3. koolituspäev

Hospis – elu kuni surmani. Surm ja lein hospicefilosoofias.

Psühholoogiline toetus vähihaigele patsiendile ja tema sugulastele.

Suremine.

4. koolituspäev
Dementse eaka hoolduspõhimõtted

5.-6. koolituspäev
Esmaabi väljaõppe koolitus (9.00 – 15.30)

  1. Старение. Гериатрический пациент.

Лекарственные средства и пожилые люди.

Падение пациента, профилактика падений.

2. Питание ослабленных пациентов.

Принципы сбалансированного питания.

Лечение и профилактика пролежней

Стомы и уход за стомами.

Вспомогательные средства для ухода.

3. Хоспис – жизнь до конца жизни.

Смерть и скорбь в философии хосписа.

Психологическая помощь родственникам умирающего.

Умирание

4. Уход за дементными пациентами

5.-6. Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (9.00 – 15.30)

Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab inimese elukaarest lähtuvaid patsiendikeskse lähenemise ning toetamise aluseid
  • Mõistab kuidas hooldada jõuetut patsienti
  • Saab alusteadmised esmaabist
  • Oskab anda esmaabi  haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral
  • Praktiseerib elustamisvõtteid
  • Saab ülevaate hospicefilosoofiast
  • Teab, kuidas toetada vähihaiget patsienti ja tema lähedasi
  • Teab dementse eaka hoolduspõhimõtteid

Koolituse kestus: 42 akadeemilist tundi

Koolituspäevad: 11.02., 12.02., 16.02., 17.02., 18.02., 19.02.2021

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Koolituse maksumus: 399€

Antud koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.


NB! Заполните форму ниже, чтобы зарегистрироваться на курсы

 

Данные учеников