Курсы усовершенствования для работников по уходу (Hooldustöötaja täiendõppe koolitus)

10/11/2020

Venue:

Aleksander Puškini 28 - NARVA (Hotell Inger)

Schedule

Date:
Time:

Koolitaja: Galina Kuznetsova omab rakenduskõrgharidust. Eriala on kliiniline õendus. On hinnatud meditsiinitöötaja Narva haiglas, olles õendusabiosakonna vanemõde. On töötanud günekoloogia-, psühhiaatria-, kirurgia-, trumatoloogiaosakonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 2015.

Koolitus on vene keeles.

Koolituse eesmärk: anda teadmisi ja oskusi ning tõsta kvalifikatsiooni töötamiseks hoolekandeasutuses hooldustöötajana.

Koolituse sihtrühm:  hoolekandeasutuste hooldajad, tegevusjuhendajad jm personal

Õppekava koostamise alus: hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1.3, B.2.1.5, B.2.1.7, B.2.1.8, B.2.1.10, B.2.3).

Koolitusel käsitletavad teemad päevade kaupa:

  1. koolituspäev

Eakas patsient.

Ravimid ja eakad inimesed.

Kukkumine ja kukkumise ennetamine.

2. koolituspäev

Jõuetu patsiendi toitmine

Lamatiste ravi ja ennetamine

Stoomi hooldus

Abivahendid hoolduse jaoks

      3. koolituspäev

Hospis – elu kuni surmani. Surm ja lein hospicefilosoofias.

Psühholoogiline toetus vähihaigele patsiendile ja tema sugulastele.

Suremine.

4. koolituspäev
Dementse eaka hoolduspõhimõtted
5.-6. koolituspäev
Esmaabi väljaõppe koolitus (11.00 – 17.30)

  1. Старение. Гериатрический пациент.

Лекарственные средства и пожилые люди.

Падение пациента, профилактика падений.

2. Питание ослабленных пациентов.

Принципы сбалансированного питания.

Лечение и профилактика пролежней

Стомы и уход за стомами.

Вспомогательные средства для ухода.

3. Хоспис – жизнь до конца жизни.

Смерть и скорбь в философии хосписа.

Психологическая помощь родственникам умирающего.

Умирание

4. Уход за дементными пациентами

5.-6. Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (11.00 – 17.30)

Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab inimese elukaarest lähtuvaid patsiendikeskse lähenemise ning toetamise aluseid
  • Mõistab kuidas hooldada jõuetut patsienti
  • Saab alusteadmised esmaabist
  • Oskab anda esmaabi  haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral
  • Praktiseerib elustamisvõtteid
  • Saab ülevaate hospicefilosoofiast
  • Teab, kuidas toetada vähihaiget patsienti ja tema lähedasi

Koolituse kestus: 42 akadeemilist tundi

Koolituspäevad: 10.11., 11.11., 12.11., 13.11., 17.11., 18.11.2020

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Koolituse maksumus: 399€ 
Antud koolitus toimub koostöös Täienduskeskus MTÜ-ga.

Täienduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine